ZESPÓŁ DS. PIELĘGNIARSTWA NEFROLOGICZNEGO

VII KADENCJA

2015-2019

 

L.P.

Nazwisko i imię

 

Miejsce pracy

1.

lic. piel. GROCHOWIECKA Alicja

Przewodnicząca

ZZOZ

Cieszyn

2.

mgr KLIŚ Anna

 

Szpital Wojewódzki

Bielsko-Biała

3.

piel. GIL  Renata

 

Stacja Dializ  Centrum Dializa

Ustroń

4.

piel. GĘTEK Urszula

 

ZZOZ

Cieszyn

5.

piel. GOŁDA Beata

 

Szpital Wojewódzki

Bielsko-Biała

6.

piel. KASPEREK-MATEJKO Ewa

 

Szpital Wojewódzki

Bielsko-Biała

7.

lic. piel. PAŚKO Bożena

 

Stacja Dializ

Fresenius

Ustroń

8.

piel. TARGOSZ-KLIMAS Edyta

 

Szpital Wojewódzki

Bielsko-Biała

 

Wyszukiwanie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA BOIPIP

 

Oferta kursów

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

 

Więcej informacji..

Oferty pracy