Program przeszkolenia

Załącznik do Uchwały OR BOIPiP Nr 33 /VII/2016

PROGRAM PRZESZKOLENIA,

SPOSÓB I TRYB ODBYWANIA ORAZ ZALICZENIA PRZESZKOLENIA PRZEZ PIELĘGNIARKĘ LUB POŁOŻNĄ, KTÓRE NIE WYKONUJĄ ZAWODU ŁĄCZNIE PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 5 LAT

W OKRESIE OSTATNICH 6 LAT

Obowiązuje od marca 2016 roku

 

Pełna treść programu oraz regulamin znajdują się w ponizszym załączniku

Wyszukiwanie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA BOIPIP

 

Oferta kursów

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

 

Więcej informacji..

Oferty pracy