Tel./fax +48 33 822 81 11
e-mail: boipip@boipip.org.pl

Wtorek 22 Maj 2018

Program przeszkolenia

Załącznik do Uchwały OR BOIPiP Nr 33 /VII/2016

PROGRAM PRZESZKOLENIA,

SPOSÓB I TRYB ODBYWANIA ORAZ ZALICZENIA PRZESZKOLENIA PRZEZ PIELĘGNIARKĘ LUB POŁOŻNĄ, KTÓRE NIE WYKONUJĄ ZAWODU ŁĄCZNIE PRZEZ OKRES DŁUŻSZY NIŻ 5 LAT

W OKRESIE OSTATNICH 6 LAT

Obowiązuje od marca 2016 roku

 

Pełna treść programu oraz regulamin znajdują się w ponizszym załączniku