PRACA DLA PIELĘGNIAREK W PAKS BIELSKO-BIAŁA

Bielsko-Biała, dnia 20 października 2017 r.

 

Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca zatrudnią pielęgniarki na Oddział Kardiochirurgii w Bielsku-Białej.

Mile widziany:

  • kurs kwalifikacyjny w dziedzinie: „Pielęgniarstwo chirurgiczne”, „Pielęgniarstwo kardiologiczne” bądź specjalizacja w w/w dziedzinach;
  • kurs specjalistyczny w zakresie: „Leczenie ran”, „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa", „Wykonywanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego",
  • kurs dokształcający w dziedzinie: „Krwiodawstwa i krwiolecznictwa dla pielęgniarek”.

Kontakt:

  • mgr M. Szkaradnik tel. 33 472 63 30,
  • mgr Katarzyna Peter – Pielęgniarka Oddziałowa tel. 796 538 280.

Wyszukiwanie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA BOIPIP

 

Oferta kursów

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

 

Więcej informacji..

Oferty pracy