STRUKTURA ORGANIZACYJNA - VII Kadencja 2015-2019

 

 

Grażyna

Rogala-Pawelczyk

Przewodnicząca
Beata Rozner

 

Zofia Małas

Skład NRPiP...

Przewodnicząca
Kamila Gólcz

Halina Boślak 

Skład zespołu

odpowiedzialności

zawodowej...

Przewodnicząca
Edyta Malik

Skład sądu...

Skład rady...

Małgorzata Szwed

Przewodnicząca
Sylwia Drobik 

Skład zespołu...

Wyszukiwanie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA BOIPIP

 

Oferta kursów

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

 

Więcej informacji..

Oferty pracy