Ustalenie wysokości składki członkowskiej dla praktyk zawodowych na 2018 rok

Bielsko-Biała, dnia 19 stycznia 2018 r.

 

Uprzejmie informujemy pielęgniarki i położne wykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, że składka członkowska na 2018 rok wynosi - 35,55 zł. /tj. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszany przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego/.

 


 

 

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

 

 

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej

nie będzie wystawiała PIT 8C dla Członków BOIPiP, którzy korzystali w roku 2017

z jakiegokolwiek dofinansowania kształcenia podyplomowego

 

 

Zmiana opodatkowania refundacji kosztów szkoleń dla Członków BOIPIP

Zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną Krajowej Informacji Skarbowej  sygn. akt. 0113-KDIPT2-3.4011.296.2017.3.MS  z dnia 22 grudnia 2017 r., uprzejmie informujemy, że począwszy od 1 stycznia 2018 r. Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej nie będzie wystawiać Członkom Izby informacji PIT 8C dla Członków Izby z tytułu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Izbę oraz z tytułu refundacji całości lub części kosztów szkolenia na zasadach określonych w Regulaminie Refundacji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Członków Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej. Członkowie nie osiągają – zgodnie z otrzymaną interpretacją – z tego tytułu przychodu, który podlegałby opodatkowaniu, a więc nie mają obowiązku obliczania i odprowadzania podatku dochodowego od kwoty otrzymanej refundacji czy wartości szkolenia.   

BOIPiP wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie jej obowiązków jako płatnika podatku dochodowego, związanych z opodatkowaniem świadczeń otrzymywanych przez jej Członków w związku z refundacją szkoleń. Zgodnie z otrzymaną interpretacją podatkową Członkowie Izby uczestniczący w szkoleniach organizowanych przez Izbę, jak i otrzymujący refundację kosztów kształcenia zawodowego na zasadach określonych w Regulaminie Refundacji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, opłacanych ze środków pochodzących ze składek członkowskich nie uzyskują przychodów z nieodpłatnego świadczenia. W związku z tym BOIPiP nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT 8C Członkom otrzymującym tego typu świadczenie.


 

UWAGA!!!!I PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przypomina wszystkim podmiotom wykonującym działalność leczniczą o obowiązku statystyczno-sprawozdawczym  spoczywającym na podmiotach wykonujących działalność leczniczą, tj.  na praktykach pielęgniarek i położnych.

 

Szczegółowe nformacje w dokumencie poniżej

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne od Fundacji Praacy i Ochrony Zdrowia ALMACH

 

 

 

 

 

Włocławek, 04.12.2017r.

Pani
Przewodnicząca
Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych


Członkowie ORPiP

 

 

 

 

 

 


Szanowni Państwo


Koleżankom, Kolegom – Pielęgniarkom-Położnym na radosne rodzinne Święta Bożego Narodzenia oraz na Nowy 2018 rok, serdeczne życzenia przesyła Zarząd  i Rada Społeczne Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach z Włocławka.
Szczególne podziękowania kierujemy do Członków Okręgowej Rady oraz Koleżanek-
Kolegów, którzy wsparli finansowo inicjatywę organizacji Domu Pielęgniarki i Położnej – Domu Seniora.
Dziękujemy ofiarodawcom 1% podatku, uczestnikom aktywnego wypoczynku oraz organizatorom i uczestnikom szkoleń, grupom wycieczkowym, dla których bazą był Dom Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej.
Prosimy nie zapomnieć o Fundacji, a za dobro wypływające ze słów Św. Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest lecz przez to czym dzieli się z innymi” dziękujemy.

Wyszukiwanie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA BOIPIP

 

Oferta kursów

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

 

Więcej informacji..

Oferty pracy