Tel./fax +48 33 822 81 11
e-mail: boipip@boipip.org.pl

Poniedziałek 20 Lis 2017

Zaproszenie na szkolenie w dniu 22 listopada 2017 r.

 

 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie nt.

"Wyzwania w opiece nad pacjentem przewlekle chorym

- odleżyny, rany nowotworowe",

które odbędzie się w siedzibie BOIPiP

w Bielsku-Białej /ul. Warszawska 28/

w dniu 22 listopada 2017 r. w godz. od 16.00 do 18.00.

 

Plan szkolenia:

1. "Zastosowanie opatrunków specjalistycznych w leczeniu owrzodzeń przewlekłych" - Joanna Raciniewska, ConvaTec.

2. "Własne doświadczenia w opiece nad pacjentem paliatywnym, ze szczególnym uwzględnieniem pielęgnacji trudno gojących się ran", mgr Monika Aleksy-Polipowska, Oddział Medycyny Paliatywnej, Szpital Św. Kamila w Tarnowskich Górach.

3. Warsztaty - Dobór opatrunków specjalistycznych do rany. Poprowadzą Joanna Raciniewska i Gabriela Biskup-Puzicka.

 

Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa

pod nr tel. 608 698 053.

 

                                                                                                Do zobaczenia!


 

Aktualizacja danych w Rejestrze BOIPiP

 

Informacja o obowiązku aktualizacji danych

 


Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z:

 • art. 19 ust 2 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2011.174.1039) pielęgniarka i położna wykonujące zawód w formie:

  ·            umowy o pracę;

  ·            w ramach stosunku służbowego;

  ·            na podstawie umowy cywilnoprawnej;

  jest obowiązana w terminie 14 od dnia nawiązania stosunku służbowego, zawarcia umowy lub rozwiązaniu czy wygaśnięciu umowy poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu.

 • art. 46 w/w ustawy pielęgniarka i położna wpisana do rejestru jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkichzmianach danych, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
 • art. 107 ustawy o działalności leczniczej pielęgniarki i położne wykonujące działalność lecznicza w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych zobowiązana jest do zgłaszania wszelkich zmian objętych rejestrem  w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 

W CELU AKTUALIZACJI DANYCH NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

 1. w przypadku zmiany nazwiska - oryginał prawa wykonywania zawodu oraz oryginał i kserokopię aktu małżeństwa potwierdzającego zmianę nazwiska,
 2. w przypadku uzyskania tytułu specjalisty - oryginał prawa wykonywania zawodu oraz oryginał i kserokopię dyplomu nadającego tytuł specjalisty w określonej dziedzinie specjalizacji,
 3. w przypadku ukończenia szkoły wyższej (studia pomostowe) - odpis dyplomu szkoły wyższej - część „A” i „B”(suplement),
 4. w przypadku uzyskania kwalifikacji (kursy) - oryginał i kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje,
 5. w przypadku zmiany zatrudnienia - pisemna informacja zawierająca nazwę i adres pracodawcy, stanowisko oraz okres zatrudnienia

 

Aktualizacji danych można dokonać poprzez wypełnienie Arkusza aktualizacyjnego danych osobowych i przesłaniu go na adres Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych; 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28 lub przesłania go poprzez Pełnomocnego Przedstawiciela Okręgowej Rady BOIPiP danego zakładu lub rejonu wyborczego.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Rejestru pod numerem telefonu 33 811 89 58.


 

I Kongres Położnych Rodzinnych pt.: „Samodzielność Położnej Rodzinnej w świetle zmian systemowych w Polsce”,

 

Szamotuły, dnia 17.10.2017r.


Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Położnych Rodzinnych
ul. Romana Maya 56
64-500 Szamotuły    

 

W związku z organizacją I Kongresu Położnych Rodzinnych pt.: „Samodzielność Położnej Rodzinnej w świetle zmian systemowych w Polsce”, który odbędzie się w dniach 18-19 listopada 2017r. w Hotelu Daglezja w miejscowości Kórnik k/Poznania, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Położnych Rodzinnych zwraca się z prośbą o udostępnienie przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych informacji o w/w wydarzeniu. Dzięki temu działaniu będziemy mogły dotrzeć z informacją o kongresie do większości położnych rodzinnych, dla których dedykowane jest to wydarzenie.

I Kongres Położnych Rodzinnych został objęty honorowym patronatem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Będziemy mieli zaszczyt wysłuchać wykładu m.in. prof. dr hab. Doroty Karkowskiej oraz dr Dariusza Boruczkowskiego, a także wraz z Panem Maciejem Karaszewski, Naczelnikiem Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Centrali NFZ, podsumujemy pierwsze półrocze prowadzenia ciąży przez położną POZ. W załączniku przesyłamy plakat informacyjny oraz szczegółowy plan Kongresu.

Jako organizacja o charakterze społecznym, pragniemy poprzez Kongres
w szczególności zwrócić uwagę na budowanie prestiżu zawodowego polskiej położnej rodzinnej, co ściśle powiązane jest z dbałością o dobro kobiety i jej rodziny na każdym etapie jej życia. Rola i pozycja położnej rodzinnej w systemie opieki zdrowotnej zależy
od świadomości zawodowej, profesjonalizmu, postrzegania tej grupy zawodowej przez społeczeństwo, oraz postaw członków zespołu terapeutycznego.

Jesteśmy świadome, iż w świetle zmian systemowych w Polsce kształt zawodu położnej rodzinnej i jej samodzielność stoi pod wielkim znakiem zapytania. Dlatego dzięki swoimi interwencjom w Ministerstwie Zdrowia, Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych zostałyśmy zauważone, jako organizacja, ale także zwróciłyśmy uwagę władz na zagrożenia, jakie niesie ze sobą nowa Ustawa o Podstawowej Opiece Zdrowotne.

Wierzymy, że spotkamy się z Państwa przychylnością i poprzez wspólne działania oraz dialog możemy razem osiągnąć zamierzony cel.

 

Z poważaniem

Agnieszka Kamińska – Nowak

                       Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia

Położnych Rodzinnych

 

 

Życzenia na Św. Łukasza

 

 

 

 

Zielona Góra, 18.10.2017 r.

W codziennej praktyce zawodowej pracownik służby zdrowia, 

ożywiony duchem chrześcijańskim, odkrywa wymiar transcendentny 

właściwy dla swojego zawodu  
 
/Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia, 8/

Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia,
 
   Św. Łukasz, autor jednej z Ewangelii i Dziejów Apostolskich był lekarzem. Kościół uznał go za patrona Służby Zdrowia.  


   Liturgiczne święto, przypadające 18 października, jest doskonałą okazją, aby podziękować wszystkim Państwu, którzy służycie chorym - lekarzom, pielęgniarkom, położnym, ratownikom medycznym, diagnostom laboratoryjnym, farmaceutom, pracownikom obsługi szpitali, przychodni, hospicjów i innych instytucji medycznych, kapelanom, siostrom zakonnym i wolontariuszom – za Wasz ofiarny trud.  


   Przyjmijcie, prosimy, najserdeczniejsze podziękowania za codzienną służbę i życzenia: pokoju, radości, pogody ducha. Niech nigdy nie zabraknie satysfakcji z wykonywanej pracy, życzliwości pacjentów, dobrej współpracy w zespołach terapeutycznych. Niech dobry Pan Bóg obdarza Państwa łaskami, których najbardziej potrzebujecie.


   Zapewniamy Was o modlitwie wypraszając obfitość Bożego błogosławieństwa w życiu zawodowym i rodzinnym. Życzymy jednocześnie, by nowe rozwiązania systemowe w Służbie Zdrowia zaowocowały nadzieją i holistycznym spojrzeniem na człowieka chorego  

 

ks. Arkadiusz Zawistowski 

Dyrektor Krajowego  Duszpasterstwa 

Służby Zdrowia 

 

 

 bp Stefan Regmunt 

  Przewodniczący Zespołu

 Duszpasterstwa  Służby Zdrowia 

 Konferencji Episkopatu Polski 

ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia


 

Konferencja "Zagadki ratownictwa" 9-11 kwietnia 2018r

 

Mamy przyjemność zawiadomić że Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego organizuje już po raz VIII Międzynarodową Konferencję Naukowo-Szkoleniową.
Tym razem tematem przewodnim spotkania, które odbędzie się w dniach 9-11 kwietnia 2018 roku będą


 Zagadki Ratownictwa


Nasze wieloletnie doświadczenie zawodowe pokazuje, że pomimo ogromnego rozwoju technologicznego wiele sytuacji i przypadków w ratownictwie pozostaje trudnych i nieprzewidywalnych. Współczesna medycyna ratunkowa stała się dziedziną wymagającą wszechstronnej wiedzy, dedukcji, przewidywania konsekwencji i pokory wobec własnych działań. Świadomi tych wyzwań chcemy stworzyć spotkanie będące teoretyczną ale także praktyczną bazą dla osób pracujących w zespołach ratownictwa i oddziałach ratunkowych


 
                                                 Z poważaniem
                                                 Komitet Organizacyjny Konferencji

wszelkie informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie  

8konferencja.ptpr.org.pl

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Ratunkowego

ul. Szlak 61 31-153 Kraków

Wyszukiwanie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA BOIPIP

 

Oferta kursów

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

 

Więcej informacji..

Oferty pracy