INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZAŁOŻYŁY DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Komunikat Ministerstwa Gospodarki

Ministerstwo Gospodarki uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też Regon.

MG nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.
 


Akcja POZNAJ BESKIDY

Akcja Poznaj BeskidyWraz z organizatorami Ogólnopolskiej Akcji POZNAJ BESKIDY- zapraszamy do czynnego wypoczynku w naszym regionie. Głównym celem organizatorów jest promocja i edukacja w zakresie turystyki beskidzkiej.

Więcej na stronie internetowej Agencji Turystyki Beskidzkiej Beskidtrek.


 

Dom Seniora dla pielęgniarek i położnych

Fundacja AlmachFundacja Pracy i Ochrony Zdrowia Almach przystępuje do realizacji projektu uruchomienia pierwszego w kraju Domu Seniora Pielęgniarskiego. W  Domu Seniora będą mogły czasowo lub na stałe zamieszkać emerytowane Pielęgniarki, Położne, jak również inni emeryci i renciści potrzebujący całodobowej opieki.

W Domu przebywający będą mogli czuć się dobrze i bezpiecznie mając w jesieni życia spokój i radość. Program spędzania wolnego czasu dostosowany będzie do wieku, sił witalnych i zainteresowań.

Szczegóły na stronie internetowej fundacji.


 

Wizyta Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

W dniu 19 marca 2012 r. Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych gościła Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie Panią dr Grażynę Rogala-Pawelczyk oraz Sekretarz NRPiP Panią Joannę Walewander, które były prelegentami Konferencji nt. „Pozycja pielęgniarki i położnej w systemie opieki zdrowotnej. Kształcenie, praktyka zawodowa, prawo". Zadania samorządu w tworzeniu dobrej praktyki pielęgniarskiej i położniczej”. Uczestnikami Konferencji były pielęgniarki/położne z kadry kierowniczej  Szpitali działających na terenie BOIPiP

 


 

Projekt systemowy CKPPiP

Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych  realizuje nowy projekt systemowy Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem  dotarcia do jak największej liczby pielęgniarek i pielęgniarzy.

Strona projektu: http://geriatria.ckppip.edu.pl/

 


 

Wyszukiwanie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA BOIPIP

 

Oferta kursów

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

 

Więcej informacji..

Oferty pracy