SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA JEDNODNIOWE

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

uprzejmie informuje,

że w I półroczu 2017 roku  będą kontynuowane

jednodniowe szkolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne do wzięcia udziału w szkoleniach zgodnie z zainteresowaniem poszczególnymi tematami.

Uczestnicy szkolenia każdorazowo otrzymują certyfikat świadczący o odbyciu szkolenia.

Uprzejmie zawiadamiamy, że Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych nie będzie dodatkowo informowała o terminie, miejscu i realizacji szkoleń.

Całkowity koszt jednodniowych szkoleń ponosi  Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych.

Kosztów przejazdu nie pokrywamy.

PIERWSZE SZKOLENIE Z TEGO CYKLU ODBĘDZIĘ SIĘ

W DNIU  19 STYCZNIA 2017 r.  O GODZ. 10:00 W SIEDZIBIE IZBY .

 

Szczegółowa oferta znajduje się w dziale SZKOLENIA JEDNODNIOWE


 

Mój sposób na profilaktykę chorób nowotworowych

Proszę o zagłosowanie  w jaki sposób staramy się w życiu codziennym stosować profilaktykę zapobiegania chorobom nowotworowym w stosunku do siebie, rodzin lub w miejscu pracy.

Czy staramy się w codziennej diecie uwzględniać produkty uznawane za najzdrowsze na świecie lub nie spożywać tych  szkodliwych dla zdrowia.

Do najzdrowszych produktów na świecie zaliczono: zieloną herbatę, ryby, czosnek, brokuły, sok z granatów, kapustę, orzechy, cebule, jajka, jabłka, jagody, fasolkę, mięso, mleko.

Nie bez znaczenia są powstające w żywności wskutek przechowywania lub przetwarzania związki rakotwórcze i mutagenne.

Produkty i substancje mające wpływ na powstawanie nowotworów to między innymi: spleśniałe aflatoksyny, akryloamid powstający w produktach skrobiowych (takich jak frytki, podczas obróbki cieplnej), suplementy beta- karotenu, dioksyny, pestycydy, metale ciężkie,

Ogłoszenie wyników ankiety będzie miało miejsce w dniu 29.09.2017 roku na XV Ogólnokrajowej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Żywienie enteralne i parenteralne ” w Domu Lekarza w Katowicach.

Osoby zainteresowane udziałem w sondażu ankietowym  proszę o zagłosowanie i wybranie naszym zdaniem najzdrowszego i najbardziej szkodliwego produktu w profilaktyce chorób nowotworowych na stronie internetowej: http://www.izbapiel.katowice.pl/ankieta-profilaktyka-chorob-nowotworowych, do dnia 22.09.2017 roku.

 

mgr piel. Iwona Woźniak

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego działającego w ramach Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach

 


 

IBUK - wirtualna czytelnia

UWAGA!

 

ZAPRASZAMY PONOWNIE DO BEZPŁATNEJ CZYTELNI DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Więcej informacji znajduje się w artykule IBUK - wirtualna czytelnia.

 


 

Dodatkowe miejsca na specjalizację z Pielęgniarstwa pediatrycznego na terenie woj. śląskiego

Ośrodek Kształcenia Podylomowego Pielęgniarek i Położnych Spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie - Placówka Szkoleniowa w Krośnie przesyła informacje o postępowaniach kwalifikacyjnych na szkolenia specjalizacyjne finansowane ze środków publicznych dla pielęgniarek i położnych w województwie śląskim.

Renata Kilar

Wiceprezes OKPPiP

Placówka Szkoleniowa w Krośnie

 

Informacje ogólne dotyczące szkoleń specjalizacyjnych rozpoczynających się w grudniu 2016

 

Obowiązkiem uczestnika szkolenia specjalizacyjnego jest złożenie dokumentów przed postępowaniem kwalifikacyjnym do dnia 22 grudnia 2016r.  na adres:                                                                                                                   

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.  z siedzibą w Rzeszowie - Placówka Szkoleniowa w Krośnie,  ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.

Dokumenty  do pobrania są na stronie internetowej  OKPPiP – zakładka Formularze.

a/ Wniosek o dopuszczeniu do szkolenia specjalizacyjnego/Karta zgłoszenia na szkolenie specjalizacyjne

b/ Oświadczenie, że w ostatnich 5 latach nie odbywałam/łem szkolenia specjalizacyjnego finansowanego ze środków publicznych;                                                                                                            

Dodatkowo:

a/ Prawo Wykonywania Zawodu potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez pracodawcę lub Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych);

b/ Udokumentowanie co najmniej 2 lat stażu pracy w ostatnich 5 – ciu latach w zawodzie pielęgniarki/położnej (zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy);

c/ Kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych w dziedzinach szkoleń specjalizacyjnych  zgodnie z wymaganiami  programu kształcenia (strona internetowa CKPPiP). W przypadku braku wymaganych kursów, uczestnik jest zobowiązany do ich ukończenia w czasie trwania szkolenia specjalizacyjnego.

Osoby, które nie zakwalifikują  się na miejsca finansowane - mogą uczestniczyć w szkoleniu w ramach miejsc poza limitem – płatnych w kwocie objętej umową Organizatora kształcenia  z Ministerstwem Zdrowia.

 Województwo śląskie – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek  odpłatność – 2 370,00 zł.

Odpłatność za szkolenie może być realizowana jednorazowo lub w czterech semestrach lub miesięcznie przez okres realizowanego szkolenia od 15 do 20 miesięcy. Wariant odpłatności określa uczestnik szkolenia w podpisywanej umowie.

 

WOJEWÓDZTWO  ŚLĄSKIE

 

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek

Miejsce szkolenia: Chorzów

Termin kwalifikacji:  29 grudnia 2016 r. godz: 10:00

Miejsce kwalifikacji:  ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 ul. Sportowa 23; 41-506 Chorzów

Liczba miejsc refundowanych: 25.

Wymagania formalne:

1.       Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu;

2.       Praca w zawodzie pielęgniarki co najmniej 2 lata w ostatnich 5 latach;

3.       Niekorzystanie w ostatnich 5 latach ze szkoleń specjalizacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

Wykaz literatury do postępowania kwalifikacyjnego:

1.      Podstawy pielęgniarstwa – Zahradniczek K., Zarzycka D.,Ślusarska B. (red.): PZWL W-wa  2008,

2.      Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne -  Muscari M.E. (red. wyd. pol. K. Bernat): Czelej, Lublin 2005.


 

 

 

 

List otwarty "Czy warto certyfikować szkoły rodzenia?"

{text}

Wyszukiwanie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA BOIPIP

 

Oferta kursów

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

 

Więcej informacji..

Oferty pracy