43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Aktualności

Stwierdzenie PWZ

Zawód pielęgniarki/położnej może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych - art. 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2018.123. t.j.)

Przyznanie prawa wykonywania zawodu:

Prawo wykonywania zawodu przyznawane jest na wniosek osoby zainteresowanej złożony we właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu okręgowej izbie pielęgniarek i położnych.


Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej uzyskuje osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie,
  • posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskany w innym  państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  • posiada pełną zdolność o czynności prawnych,
  • stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu
  • wykazuje nienaganna postawę etyczną

Do stwierdzenia prawa wykonywania zawodu należy złożyć następujące dokumenty:

 

  1. wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu [POBIERZ]
  2. dyplom ukończenia szkoły (odpis dyplomu i odpis suplementu)
  3. aktualne zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu
  4. dokument tożsamości do wglądu


Wzory dokumentów

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

Tel: +48 33 822 81 11 

FAX: +48 33 822 81 13

email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok