43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Aktualizacja danych w rejestrze BOIPiP

Informacja o obowiązku aktualizacji danych


Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z:

 • art. 19 ust 2 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2019.576 t.j.) pielęgniarka i położna wykonujące zawód w formie:

  ·            umowy o pracę;

  ·            w ramach stosunku służbowego;

  ·            na podstawie umowy cywilnoprawnej;

  jest obowiązana w terminie 14 od dnia nawiązania stosunku służbowego, zawarcia umowy lub rozwiązaniu czy wygaśnięciu umowy poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu.

 • art. 46 w/w ustawy pielęgniarka i położna wpisana do rejestru jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkich zmianach danych, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
 • art. 107 ustawy o działalności leczniczej pielęgniarki i położne wykonujące działalność leczniczą w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych zobowiązana jest do zgłaszania wszelkich zmian objętych rejestrem  w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 

W CELU AKTUALIZACJI DANYCH NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

 

 1. w przypadku zmiany nazwiska - oryginał prawa wykonywania zawodu oraz oryginał aktu małżeństwa potwierdzającego zmianę nazwiska (do wglądu) / Wymagane jest złożenie oświadczenia: druk do pobrania, - arkusz akt. cz. "A" [pobierz arkusz]  [pobierz oświadczenie]
 2. w przypadku uzyskania tytułu specjalisty, uzyskania kwalifikacji (kursy) - oryginał prawa wykonywania zawodu oraz ksero dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje - oryginał do wglądu, - arkusz akt. cz. "G" - [pobierz]
 3. w przypadku ukończenia szkoły wyższej - odpis dyplomu, ksero suplementu - ,arkusz aktualizacyjny cz. "B" - [pobierz]
 4. w przypadku zmiany zatrudnienia - arkusz aktualizacyjny cz. "F" - [pobierz]
 5. w przypadku zmiany danych adresowych - arkusz aktualizacyjny cz. "A" i "H" - [pobierz A] [pobierz H]
 6. w przypadku urlopu macierzyńskiego (tacierzyńskiego) wychowawczego lub rodzicielskiego - pisemne oświadczenie od pracodawcy lub ZUS o przebywaniu na danym urlopie

 

Aktualizacji danych można dokonać poprzez wypełnienie Arkusza aktualizacyjnego danych osobowych i przesłaniu go na adres Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych; 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28 lub przesłania go poprzez Pełnomocnego Przedstawiciela Okręgowej Rady BOIPiP danego zakładu lub rejonu wyborczego.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Rejestru pod numerem telefonu 33 811 89 58.

 

Pliki do pobrania

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

Tel: +48 33 822 81 11 

FAX: +48 33 822 81 13

email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok