Tel./fax +48 33 822 81 11
e-mail: boipip@boipip.org.pl

Poniedziałek 18 Lis 2019

Praca dla pielęgniarki w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej w Szpitalu Wojewódzkim w B-B

Bielsko-Biała, dnia 22 paźdizernika 2019 r. 

 

Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

z siedzibą w Bielsku-Białej Aleja ul. Al. Armii Krajowej 101 zatrudni pielęgniarkę

w Ambulatorium Ogólnym Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

 

 

Wymagania:

 • aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • minimum średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka/pielęgniarz,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • wrażliwość na potrzeby pacjentów,
 • rzetelność,
 • odpowiedzialność.

Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (tj. Dz. U.
  z 2018r., poz. 1000 ze zm.).

Oferujemy:

 • pracę na podstawie umowy o pracę na pełny etat

lub

 • praca na podstawie umowy cywilnoprawnej (zlecenie, kontrakt).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie oferty spełniającej wymogi określone w powyższym ogłoszeniu, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Rekrutacja – pielęgniarka w Ambulatorium Ogólnym Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej”, na adres: Szpital Wojewódzki w Bielsku- Białej, 43-300 Bielsko- Biała, ul. Al. Armii Krajowej 101.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej na rozmowę rekrutacyjną.

 

 Proponujemy pracę w ramach umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej oraz atrakcyjne warunki wynagradzania

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok