UWAGA! UWAGA! UWAGA!

 

 

 

Uprzejmie informujemy

Delegatów na XXXVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy

Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej

powołanych na czas trwania VIII kadencji samorządu w latach 2020-2024,

iż Okręgowy Zjazd odbędzie się w dniach 20-21 marca 2020 r.

 

20 marca 2020 r. – godz. 14:00 Teatr Polski Bielsko-Biała

21 marca 2020 r. – godz. 9:00 siedziba BOIPiP Bielsko-Biała

 

Zawiadomienie o Zjeździe oraz materiały zjazdowe Delegaci otrzymają indywidualnie.

 

Obecność Delegatów na Zjeździe jest obowiązkowa!!!!