43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

tel: 33 822 81 11 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel./fax +48 33 822 81 11

Instrukcja postępowania dla położnych POZ w związku z COVID-19

 

 

                                                    Przewodnicząca Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych
                                                    w Bielsku Białej
                                                    Pani Małgorzata Szwed

 

 

W związku z licznymi zapytaniami położnych POZ dotyczących postępowania w opiece środowiskowej w czasie epidemii COVID-19, w oparciu o zalecenia Konsultanta krajowego z dziedziny pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego  dr hab. n. o zdrw. Grażyny Iwanowicz-Palus przesyłam uszczegółowioną instrukcję realizacji świadczeń względem podopiecznych.

Proszę aby instrukcję potraktować jako praktyczną wskazówkę realizacji świadczeń przez położne POZ.

Mgr Barbara Gardyjas

Konsultant wojewódzki z dziedziny pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

Woj. śląskie

 

Wersja do pobrania

 

Instrukcja postępowania dla położnych POZ

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz ogłoszeniu przez WHO pandemii COVID-19 aby zminimalizować skutki epidemii w kraju położne podstawowej opieki zdrowotnej powinny świadczyć opiekę z zachowaniem szczególnych zasad w realizacji opieki nad podopiecznymi.

Wizyty domowe powinny być realizowane wyłącznie pierwszorazowe, na których dokonujemy oceny stanu położnicy, noworodka oraz rodziny . Kolejne wizyty jeżeli nie ma wskazań medycznych , które mogą mieć wpływ na stan zdrowia naszych podopiecznych realizujemy w formie porady telefonicznej.

1. Wizytę domową poprzedzamy rozmową telefoniczną. Rozmowa powinna odbyć się do 48 godz.  od  przyjęcia opieki nad noworodkiem i położnicą. W trakcie rozmowy telefonicznej zbieramy pełny wywiad, informujemy w jaki sposób ma się rodzina przygotować do naszej wizyty - podajemy scenariusz naszej wizyty , zakładamy dokumentację medyczną obowiązkowo zadajemy pytania

  • Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywał(a) Pan(i) w rejonach transmisji koronawirusa? (lista krajów publikowana codziennie na stronie gis.gov.pl)
  • Czy w okresie ostatnich 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?
  • Czy pacjent/tka lub współmieszkańcy manifestują objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka >38 st. C wraz z kaszlem lub dusznością)

2. Umawiamy się na konkretny dzień i  godzinę  - czas wizyty powinien być zaplanowany tak, aby wykonywać ją sprawnie i ograniczyć do 0,5 godz. pobyt w domu podopiecznej.

3. Przed rozpoczęciem wizyty zabezpieczamy się przed zakażeniem: zakładamy ochraniacze na obuwie, myjemy i dezynfekujemy ręce zakładamy rękawiczki ( maski w uzasadnionych sytuacjach)

4. W czasie wizyty zachowujemy szczególną ostrożność , czynności wykonujemy w rękawiczkach, które po zużyciu wrzucamy do worka,  po badaniu każdego pacjenta myjemy ręce , sprzęt przed i po użyciu dezynfekujemy , nie stawiamy nesesera położnej na podłodze, do pacjentki nie wnosimy do domu własnych torebek, tylko neseser położnej( postepowanie z neseserem położnej zgodnie z procedurą)

5. Po zakończonej wizycie zdejmujemy ochraniacze na buty wrzucamy do worka  z rękawiczkami zamykamy go. Pozostawiamy do wyrzucenia do odpadów danego gospodarstwa domowego - jest to odpad komunalny.

6. Kolejny raz dezynfekujemy ręce

Położna po przeprowadzonej wizycie ocenia stan zdrowia podopiecznych czy jest konieczność wykonania kolejnej wizyty domowej. Jeżeli taka potrzeba wystąpi umawia się na konkretny dzień. Postępowanie na drugiej wizycie jest takie samo jak na pierwszej wizycie.

Czas pomiędzy wizytami domowymi  oraz kontaktem z innymi osobami tego samego dnia musi wynosić minimum 0,5-1 godz.

Jeżeli stan zdrowia matki i dziecka nie wymaga kolejnej wizyty domowej wizyty są wykonywane telefonicznie.

Wizyta telefoniczna odnotywana jest w dokumentacji medycznej z podaniem  daty i godziny rozpoczęcia rozmowy oraz zakończenia.

W czasie rozmowy przeprowadzamy pełny wywiad ogólny, położniczy i noworodkowy z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej osób  z bliskiego otoczenia pacjentów.  Pytania powinny być zadawane otwarte

W wyniku rozmowy położna  ocenia jakie powinno być postępowanie. Jeżeli nie ma zagrożeń dla matki i dziecka umawia się na kolejną wizytę telefoniczną. Częstotliwość  wizyt telefonicznych powinna być uzależniona od oceny położnej na podstawie przeprowadzonego wywiadu. W pierwszych trzech tygodniach okresu noworodkowego oraz połogu porada telefoniczna  powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż co trzy do pięciu dni. W kolejnych tygodniach opieki częstotliwość może być mniejsza.

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu położna stwierdzi, że należy pacjenta zbadać umawia się i wykonuje wizytę domową z odpowiednim przygotowaniem i zgodnie z procedurą.

 

Porady edukacyjne ciężarnej wykonujemy wyłącznie jako teleporady

Wizyty w gabinecie położnej POZ realizujemy po wcześniejszym umówieniu się z pacjentką. Zabiegi oraz badania wykonujemy z zachowaniem zasad aseptyki i antyseptyki . Każda położna musi dokonać analizy ciągu komunikacyjnego do swojego gabinety położnej  POZ i ocenić prawdopodobieństwo kontaktu z osobami chorymi. W przypadku wysokiego ryzyka wizyty w gabinecie powinny być ograniczone wyłącznie do koniecznych.

 

 Barbara Gardyjas

Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego

  

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

tel/fax: +48 33 822 81 11 email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok