Ustalania minimalnych norm zatrudnienia w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami:

Ustalania minimalnych norm zatrudnienia w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami [PDF]