Wpis do rejestru BOIPiP

Wpis do rejestru dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej posiadającej prawo wykonywania zawodu. Osoby wpisane do rejestru z mocy prawa stają się członkami danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

Wpis do rejestru pielęgniarek/położnych dokonywany jest na wniosek osoby zainteresowanej, która posiada prawo wykonywania zawodu, ale:

- zmieniła miejsce wykonywania zawodu przenosząc się na teren działania innej okręgowej  

   izby

- zamierza podjąć wykonywanie zawodu na terenie działania innej określonej izby

 

Wpisując się pielęgniarka/położna składa następujące dokumenty:

  1. wniosek o wpis do rejestru BOIPiP [POBIERZ]
  2. arkusz zgłoszeniowy danych osobowych [POBIERZ]
  3. oryginał PWZ (z wpisem o wykreśleniu z poprzedniej izby)
  4. dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie (dyplomy)
  5. dokumenty potwierdzające zdobyte kwalifikacje (kursy)
  6. ksero świadectwa pracy (oryginał do wglądu) z ostatniego miejsca zatrudnienia

 

Wzory dokumentów

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok