Tel./fax +48 33 822 81 11
e-mail: boipip@boipip.org.pl

Czwartek 24 Maj 2018

Znajomość języka polskiego

Poziom znajomości języka polskiego przez pielęgniarkę i położną - obywateli innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, nie podlega weryfikacji.

Wymagane jest złożenie oświadczenia o znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej – Dz. U. Nr 104, poz. 1102).