Tel./fax +48 33 822 81 11
e-mail: boipip@boipip.org.pl

Niedziela 24 Cze 2018

Informacja n't składki członkowskiej

Uprzejmie informujemy, że miesięczna składka członkowska na 2014 rok dla osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej wynosi 40,04 zł. 


 

Informacja o naborze na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ogłasza nabór na

kurs kwalifikacyjny w  dziedzinie

„Pielęgniarstwo opieki długoterminowej”

 

Planowany termin rozpoczęcia kursu: 28 luty 2014 r.

Szczegółowe informacje: Dział Szkoleń tel. 33/ 816 49 60.


Informacja o naborze na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

ogłasza nabor na

kurs kwalifikacyjny w  dziedzinie pielęgniarstwa

anestezjologicznego i intensywnej opieki.

 

Planowany termin rozpoczęcia kursu: kwiecień/maj 2014 r.

Szczegółowe informacje: Dział Szkoleń tel. 33/ 816 49 60.


 

 

Sprawozdania MZ w zakresie prowadzonej działalności i pracujących w praktykach pielęgniarek i położnych

Śląski Urząd Wojewódzki przypomina o obowiązkach sprawozdawczych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia za rok 2013 oraz o obowiązku przekazania sprawozdań MZ w zakresie prowadzonej działalności i pracujących w praktykach pielęgniarek i położnych.

•    MZ-88 - sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą: (obowiązkowe - raz w roku do 28 lutego 2014 r. za rok 2013);

•    MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 28 lutego 2014 r. za rok 2013);

•    MZ-11 - sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej ambulatoryjnej opiece zdrowotnej: (obowiązkowe - raz w roku do 30 marca 2014 r. z danymi za rok 2013; indywidualne i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych mające kontrakty na opiekę profilaktyczną nad dziećmi do lat 3);

•    MZ-12 - sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej; (obowiązkowe - raz w roku do 1 kwietnia 2014 r. za rok 2013; praktyki zawodowe udzielające ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ);

 


 

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W 2014 ROKU

 

OCHRONA UBEZPIECZENIOWA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ CZYLI POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH.

Na początku roku 2014 pragniemy przypomnieć najważniejsze informacje dotyczące ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej dla pielęgniarek i położnych. Przy udziale Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych przygotowaliśmy ofertę ubezpieczeniową, która w maksymalnie możliwym zakresie chroni pielęgniarki i położne. Naszym zadaniem jest opracowanie programu ubezpieczeniowego który bezpośrednio przekłada się na poprawę bezpieczeństwa wykonywania zawodu.

Pielęgniarki i położne posiadające zarejestrowaną praktykę w Beskidzkiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są zawrzeć polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Minister Finansów nałożył w Rozporządzeniu minimalne sumy gwarancyjne dla tego ubezpieczenia w wysokości 30.000 Euro na jedno zdarzenie oraz 150.000 Euro na wszystkie zdarzenia. Należy jednak pamiętać, że ubezpieczenie obowiązkowe dotyczy wyłącznie szkód osobowych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Przykładem takiej szkody może być zakażenie pacjenta wirusem HIV lub WZW ale również rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta. Wszelkie ewentualne szkody w mieniu nie będą pokrywane z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Dlatego oferta INTER stworzona dla pielęgniarek zrzeszonych w Beskidzkiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych została rozszerzona o dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, które uzupełnia niezabezpieczoną sferę działalności. Pielęgniarki i położne, które skorzystają z oferty spełnią wymogi ustawy o działalności leczniczej, co więcej zabezpieczą kompleksowo swoją działalność w zakresie szkód powstałych w mieniu pacjentów, nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich, w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą oraz szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa. Jest to bardzo ważne, ponieważ w przypadku pojawienia się roszczenia skierowanego do pielęgniarki lub położnej tylko kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa sprawi, że ewentualne odszkodowanie w pełni pokryje ubezpieczyciel a ubezpieczony nie odczuje konsekwencji finansowych tego zdarzenia.

Dla pielęgniarek i położnych prowadzących praktykę przygotowaliśmy ofertę w wariancie „A” zawierającą:

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2011 Nr 112 poz.654)

Suma Gwarancyjna:

30.000 Euro na jedno zdarzenie

150.000 Euro na wszystkie zdarzenia

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych

Suma Gwarancyjna:

25.000 Euro na jedno zdarzenie

50.000 Euro na wszystkie zdarzenia

Cena ubezpieczenia w wariancie „A” wynosi 110,00 zł od osoby / 1 rok


Pielęgniarki i położne zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej nie posiadające zarejestrowanej praktyki w Beskidzkiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych oraz nie prowadzące własnej działalności nie mają obowiązku zawierania obowiązkowej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Brak wymogu ustawowego zawarcia tego ubezpieczenia nie oznacza jednak, że pielęgniarki zatrudnione w podmiotach leczniczych w oparciu o umowę o pracę lub inną umowę cywilnoprawną nie są narażone na konsekwencje finansowe spowodowane roszczeniami pacjentów. Musimy pamiętać, że pracodawcy mają prawo wystąpić z regresem do pracownika. W celu zabezpieczenia pielęgniarek i położnych przed konsekwencjami roszczeń pracodawcy przygotowaliśmy dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych. Przedmiotem tego ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna pielęgniarki lub położnej za szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z wykonywania działalności leczniczej oraz posiadanego mienia. Zakres tego ubezpieczenia obejmuje m.in. szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV i WZW) lub zakażeń pokarmowych oraz wynikłe z rażącego niedbalstwa.

Dla pielęgniarek i położnych pracujących w oparciu o umowę o pracę lub inną umowę cywilnoprawną przygotowaliśmy ofertę w wariancie „B” zawierającą:

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych

Suma Gwarancyjna:

25.000 Euro na jedno zdarzenie

50.000 Euro na wszystkie zdarzenia

Cena ubezpieczenia w wariancie „B” wynosi 60,00 zł od osoby / 1 rok

Oferta ubezpieczeniowa przygotowana na rok 2014 przez TU INTER Polska SA wyróżnia się kompleksową ochroną wykraczającą ponad minimum wynikające z obowiązującego prawa. Ponadto obejmujemy ochroną ubezpieczeniową pielęgniarki i położne zatrudnione zarówno w lecznictwie ambulatoryjnym jak i stacjonarnym i całodobowym, pracujące na bloku operacyjnym oraz położne przyjmujące porody. Długoletnia współpraca z Beskidzką Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz nasza odpowiedzialność za bezpieczeństwo pracowników medycznych sprawia, że oferta kierowana do Państwa jest na bieżąco analizowana pod kątem obowiązujących aktów prawnych oraz roszczeń pojawiających się na rynku ubezpieczeniowym.

Wszelkich informacji dotyczących ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia INTER Ochrona HIV/WZW udziela broker ubezpieczeniowy, Jacek Skoczylas pod numerem telefonu 601 489 285. Pytania można kierować pod adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Składki należy wpłacać na konto nr: 39 1140 2017 0000 4002 0320 0755 do 25 stycznia 2014 roku. Odbiorcą jest: Kancelaria Brokera Ubezpieczeniowego Jacek Skoczylas 43-386 Świętoszówka, Grodziec 221

 

Tomasz Szota

Dyrektor TU INTER Polska SA w Bielsku – Białej