Tel./fax +48 33 822 81 11
e-mail: boipip@boipip.org.pl

Niedziela 24 Cze 2018

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

 

 

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej

nie będzie wystawiała PIT 8C dla Członków BOIPiP, którzy korzystali w roku 2017

z jakiegokolwiek dofinansowania kształcenia podyplomowego

 

 

Zmiana opodatkowania refundacji kosztów szkoleń dla Członków BOIPIP

Zgodnie z otrzymaną interpretacją indywidualną Krajowej Informacji Skarbowej  sygn. akt. 0113-KDIPT2-3.4011.296.2017.3.MS  z dnia 22 grudnia 2017 r., uprzejmie informujemy, że począwszy od 1 stycznia 2018 r. Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej nie będzie wystawiać Członkom Izby informacji PIT 8C dla Członków Izby z tytułu uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Izbę oraz z tytułu refundacji całości lub części kosztów szkolenia na zasadach określonych w Regulaminie Refundacji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Członków Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej. Członkowie nie osiągają – zgodnie z otrzymaną interpretacją – z tego tytułu przychodu, który podlegałby opodatkowaniu, a więc nie mają obowiązku obliczania i odprowadzania podatku dochodowego od kwoty otrzymanej refundacji czy wartości szkolenia.   

BOIPiP wystąpiła z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie jej obowiązków jako płatnika podatku dochodowego, związanych z opodatkowaniem świadczeń otrzymywanych przez jej Członków w związku z refundacją szkoleń. Zgodnie z otrzymaną interpretacją podatkową Członkowie Izby uczestniczący w szkoleniach organizowanych przez Izbę, jak i otrzymujący refundację kosztów kształcenia zawodowego na zasadach określonych w Regulaminie Refundacji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego, opłacanych ze środków pochodzących ze składek członkowskich nie uzyskują przychodów z nieodpłatnego świadczenia. W związku z tym BOIPiP nie ma obowiązku wystawiania informacji PIT 8C Członkom otrzymującym tego typu świadczenie.


 

UWAGA!!!!I PIELĘGNIARKI/POŁOŻNE PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przypomina wszystkim podmiotom wykonującym działalność leczniczą o obowiązku statystyczno-sprawozdawczym  spoczywającym na podmiotach wykonujących działalność leczniczą, tj.  na praktykach pielęgniarek i położnych.

 

Szczegółowe nformacje w dokumencie poniżej

Życzenia świąteczne

Życzenia świąteczne od Fundacji Praacy i Ochrony Zdrowia ALMACH

 

 

 

 

 

Włocławek, 04.12.2017r.

Pani
Przewodnicząca
Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych


Członkowie ORPiP

 

 

 

 

 

 


Szanowni Państwo


Koleżankom, Kolegom – Pielęgniarkom-Położnym na radosne rodzinne Święta Bożego Narodzenia oraz na Nowy 2018 rok, serdeczne życzenia przesyła Zarząd  i Rada Społeczne Fundacji Pracy i Ochrony Zdrowia Almach z Włocławka.
Szczególne podziękowania kierujemy do Członków Okręgowej Rady oraz Koleżanek-
Kolegów, którzy wsparli finansowo inicjatywę organizacji Domu Pielęgniarki i Położnej – Domu Seniora.
Dziękujemy ofiarodawcom 1% podatku, uczestnikom aktywnego wypoczynku oraz organizatorom i uczestnikom szkoleń, grupom wycieczkowym, dla których bazą był Dom Pielęgniarki i Położnej w Tylmanowej.
Prosimy nie zapomnieć o Fundacji, a za dobro wypływające ze słów Św. Jana Pawła II „Człowiek jest wielki nie przez to co ma, nie przez to kim jest lecz przez to czym dzieli się z innymi” dziękujemy.

Konferencja ,,Rozmowa o chorobie tematem tabu’’

organizowana przezKonsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej


,,Rozmowa o chorobie tematem tabu’’


15 grudnia 2017 r. godz. 13.00
Hotel Szafran Czeladź ul. Będzińska 82

 

Program konferencji

12.30-13.20    Spotkanie Konsultantów: Krajowego i Województwa śląskiego w dziedzinie
                           pielęgniarstwa opieki paliatywnej z pielęgniarkami koordynującymi i oddziałowymi
                           zespołów opieki paliatywnej i hospicyjnej
13.00 – 13.30  Rejestracja uczestników

 13.30 – 13.45   Rozpoczęcie konferencji – Małgorzata Baran  Konsultant

                            Wojewódzki w  dziedzinie  pielęgniarstwa  opieki paliatywnej  

                            (Sosnowiec)                                                  

13.45 – 14.10    Małgorzata Baran ( Sosnowiec)-,,Rozmowa o chorobie  tematem

                           tabu''

14.10 – 14.30    Joanna Tokaj (Gliwice)– „Nie kochają mnie bo jestem zdrowy –   

                           sytuacja  dziecka zdrowego w rodzinie dotkniętej chorobą

                           nowotworową”

14.30 – 14.50    Izabela Żukowska (Gliwice)„Hypodermoclisis i podskórne podawanie leków
                           w opiece paliatywnej''

14.50 – 15.00    Prezentacja firmy ,,Olimp Labs"                                                                   
15.00 –15.20
     Izabela Kaptacz -  Konsultant Krajowy w dziedzinie
                           pielęgniarstwa  opieki    paliatywnej  (Częstochowa)

                        ,,Prawo pacjenta do leczenia bólu i  informacji – rola pielęgniarki”

15.20 - 15.30    Prezentacja firmy „Takeda”

15.30 – 15.50   Aleksandra Liszka - Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej   

                          przy OIPiP w Katowicach,,Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki 
                          i  położnej"
(Sosnowiec).

16.00                 Podsumowanie konferencji i poczęstunek

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia proszę dokonywać na stronie

Polskiego Towarzystwa Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej www.ptpop.pl

                                                    

  Honorowy patronat      Patron w edukacji: