Zaproszenie na bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek

Zapraszamy na kurs specjalistyczny w zakresie leczenia ran

 

 

Pełna treść ulotki

III Konferencja OSOZ

III Konferencja OSOZ pt. „Rola położnej w życiu człowieka. Optymalizacja pracy położnej poprzez wykorzystanie narzędzi IT”.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w III Konferencji Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia pt. „Rola położnej w życiu człowieka. Optymalizacja pracy położnej poprzez wykorzystanie narzędzi IT”.

Konferencja odbędzie się 23 października 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Katowicach, ul. 1-go Maja 133 (siedziba firmy KAMSOFT S.A.). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja na konferencję dostępna jest na stronie: www.osoz.pl/konferencja/szczegoly/1524

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załączonych plikach.

 

Nowe zarządzenia prezesa NFZ

Zarządzenia Prezesa NFZ:

·         Zarządzenie nr 99/2018/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaz dnia 25 września 2018 r.zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków wypłaty należności i rozliczania kwoty zobowiązania wynikających z realizacjipostanowień rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawieogólnych warunków umów,

 

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-992018dsoz,6826.html

·         Zarządzenie nr 100/2018/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaz dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarciai realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejw zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1002018dsoz,6827.html

Zgodnie z uzasadnieniem do ww. Zarządzenia i OSR wprowadzane zmiany dotyczą:

1) wzrostu stawki kapitacyjnej, którą stosuje się do pielęgniarek POZ i położnych POZ oraz pielęgniarek szkolnych;

2) zmiany współczynnika określonego w § 15 w ust. 2 w pkt 4 lit. b zarządzenia zmienianego celem sfinansowania pochodnych od wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek praktyki lekarza POZ.

 

Zarządzenie nr 101/2018/DSOZPrezesa Narodowego Funduszu Zdrowiaz dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarciai realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnejw zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.