Informacja z ATH B-B ws rekrutacji na studia

Szanowni Państwo,

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prowadzi rekrutację na kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne. Od kilku lat obserwujemy stale zmniejszające się zainteresowanie studiami pomostowymi dla pielęgniarek. Nie jest zatem wykluczone, że w przyszłym roku akademickim znikną one z oferty edukacyjnej. Rekrutacja na studia pomostowe trwa do 28.09.2018r. szczegóły dostępne są na stronie internetowej ATH (www.rekrutacja.ath.bielsko.pl).

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród wszystkich pielęgniarek, które były by zainteresowane uzupełnieniem wykształcenia do poziomu licencjata.

 

Z poważaniem

Prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej


 

WAŻNE!!!!!

Realizacja porozumienia w zakresie płac została sfinalizowana.

 

Realizując postanowienie Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartym przez Ogólnopolski Związkiem Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministra Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, MZ podpisał 3 rozporządzenia.

Wejdą one w życie w dniu następnym po publikacji w Dzienniku Ustaw.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12314303/12524471/dokument355193.docx

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12314302/12524428/dokument355195.docx

 

 

Nowy wniosek ws zaopiniowania sposobu podziału środków na podwyżki

zostanie udostępniony na naszej stronie internetowej w terminie późniejszym.

 

  

Ostatnie pożegnanie I Prezes NRPiP

11 sierpnia 2018 roku odeszła od nas na zawsze

Urszula Krzyżanowska-Łagowska

dr n. hum., pielęgniarka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW,

stypendystka Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Genewie oraz nauczyciel akademicki.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pierwszej kadencji samorządu pielęgniarek
i położnych (w latach 1991–1995)

Przypadło Jej w udziale budowanie struktur samorządu, który powstał niemalże równolegle
 z nurtem przeobrażeń ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju.

Pragnęła transformacji polskiego pielęgniarstwa i nie szczędziła sił, aby walczyć o budowanie samodzielności oraz prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej. Miała duszę pionierki oraz wizjonerki, a przy tym odwagę, by podejmować się trudnych wyzwań.
Czas tworzenia samorządu opisywała słowami piosenki: „To były piękne dni, naprawdę piękne dni” i dodawała przy tym: „Tylko do tego musieliśmy mieć: zdrowie, silne nerwy, motywację i wiarę, że podołamy”.

Była autorką wielu publikacji, m.in. „Organizacja opieki pielęgniarskiej w Polsce na tle porównawczym” (1991), „Znać swój los” (1994), „Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim” (2005), „Idea samorządności – wspomnienia, rozmowy, fakty” (2011). Wydała dwa tomiki wierszy: „Wyrazić siebie” (1993) i „Pobądź ze mną” (1995).

Niemalże do ostatnich swoich dni nie traciła kontaktu z samorządem pielęgniarek
 i położnych, aktywnie uczestniczyła w wielu samorządowych uroczystościach, konferencjach organizowanych w całym kraju.

Pozostanie w naszej pamięci i sercach.

Będzie nam Jej brakowało.

Rodzinie i Bliskim

składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

 

 

Uroczystości pogrzebowe śp. Urzuli Krzyżanowksiej-Łagowskiej odbędą się w Sali Ceremonialnej Miejskiego Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie, ul. Poprzeczna 9B (zaraz za bramą cmentarza po prawej stronie) w dniu 25 sierpnia 2018 r. godz. 13:30 -15:00.


 

Pilna informacja dla świadczeniodawców dot. opiniowania wniosków ws podwyżek

 

Bielsko-Biała, dnia 8 sierpnia 2018 r.

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z informacją Wiceprezes NRPiP z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie wpływających do Okręgowych Izb wniosków od podmiotów leczniczych dotyczących opiniowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie 4 transzy (4x400) uprzejmie informujemy, że zostało wstrzymane wydawanie opinii dotyczących okresu 01.09.2018 r. – 31.08.2019 r. do czasu ukazania się nowych przepisów. Według informacji otrzymanych z NIPiP o zaistniałej sytuacji został poinformowany Prezes NFZ A. Jacyna, który na spotkaniu z dyrektorami oddziałów wojewódzkich w dniu 8 sierpnia 2018 r. wyjaśni postanowienia zawartego porozumienia oraz propozycji zmian jakie są planowane w opiniowanym rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Małgorzata Szwed

Przewodnicząca OR BOIPiP

 

Treść Komunikatu z NIPiP:

 

Przewodniczące/y Okręgowych Rad Pielęgniarek i Położnych

Szanowni Państwo

W związku z wpływającymi wnioskami od podmiotów leczniczych do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych dotyczącymi opiniowania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie 4 transzy ( 4x400) proszę o wstrzymanie wydawania opinii dotyczących okresu 01.09.2018r. – 31.08.2019r. do czasu ukazania się nowych przepisów. O zaistniałej sytuacji został  poinformowany Prezes NFZ A. Jacyna, który na spotkaniu z dyrektorami oddziałów wojewódzkich w dniu 8 sierpnia 2018 r. wyjaśni postanowienia zawartego porozumienia oraz propozycji zmian jakie są planowane w opiniowanym rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Pozdrawiam
Mariola Łodzińska
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych


Informacja na temat możliwości odbycia służby w Wojskach Obrony Terytorialnej

 

Pełna tresć komunikatu do pobrania:

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok