UWAGA POŁOŻNE! SPOTKANIE Z KONSULTANTEM!

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

WSZYSTKIE PANIE POŁOŻNE

ZATRUDNIONE W POZ, AOS I ODDZIAŁACH SZPITALNYCH

NA BARDZO WAŻNE SPOTKANIE Z KONSULTANTEM WOJEWÓDZKIM

W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO 

PANIĄ mgr BARBARĄ GARDYJAS.

 

 

Tematem spotkania będzie Standard organizacyjny opieki okołoporodowej

- wdrożenie norm - wskaźników i postępowania w świetle nowych przepisów.

 

 

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W SIEDZIBIE BOIPiP

/Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28, II piętro/

W DNIU 13 MARCA 2019 r. /ŚRODA/ O GODZ. 10.30.

 

OBECNOŚĆ PAŃ POŁOŻNYCH NA TYM SPOTKANIU JEST KONIECZNA.

 

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Ośrodkiem Kształcenia 33/ 816 49 60.


 

UWAGA POŁOŻNE!

 

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.

Nowy standard kładzie nacisk między innymi na poprawę opieki w zakresie związanym z karmieniem piersią i stworzenia warunków sprzyjających karmieniu piersią. Wśród nich znajduje się dążenie do zapewnienia odpowiedniej edukacji przedporodowej, obniżenia poziomu medykalizacji porodu, zapewnienia dwugodzinnego „kontaktu skóra do skóry”, eliminacji dokarmiania sztucznymi mieszankami bez wskazań medycznych, zapewnienie pomocy dla matki w przypadku trudności związanych z karmieniem piersią, żywienia dzieci przedwcześnie urodzonych mlekiem matki lub mlekiem z banku mleka.

W Sekretariacie BOIPiP są jeszcze dostępne broszury "Praktyczne uwarunkowania wprwadzenia nowego standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej" wraz z kalendarzami. Broszury zostały realziowane w ramach projektu „Promowanie inicjatyw dotyczących prawidłowego żywienia noworodka” w ramach Zadania: 1.2.4 Promocja karmienia piersią Celu Operacyjnego 1: Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa” Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Osoby zainteresowane odbiorem takiej broszury, szczególnie Panie położne POZ, bardzo prosimy o kontakt z Sekretariatem Izby 33/ 822 81 11.


 

I KRAJOWA KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ „NOWE WYZWANIA PIELĘGNIARSTWA W 2019”

W dniach 7-8 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyła się I KRAJOWA KONFERENCJA PIELĘGNIARSKIEJ KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ „Nowe wyzwania pielęgniarstwa w 2019”. Ponad 450 uczestników miało możliwość spotkania się w gronie kadry zarządzającej, wymienienia się doświadczeniem i dowiedzenia się, jakie wyzwania stoją przed liderami w obliczu budowania systemu wrażliwego na zmiany otoczenia.

 

Konferencja dedykowana była przywództwu w pielęgniarstwie, o czym dyskutowano podczas debaty z udziałem ekspertów z obszaru praktyki, nauki – w tym działających na poziomie politycznym, zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Ideą spotkania było pokazanie zgromadzonym liderom pielęgniarstwa oraz kadrze zarządzającej, jaki wpływ ma przywództwo na jakość opieki oraz budowanie zespołów – kluczowych zasobów, niezbędnych do sprawowania optymalnej i bezpiecznej opieki.

 

Wykład inauguracyjny „Kompetencje pielęgniarek i położnych – uprawnienia i korzyści dla systemu ochrony zdrowia. Dokumentowanie świadczeń pielęgniarskich –   e-narzędzia” wygłosiła Pani dr Greta Kanownik Dyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych MinisterstwaZdrowia. W dalszej części konferencji na temat „Przywództwa w pielęgniarstwie opartego na kompetencjach” mówiła Pani dr hab. Maria Kózka – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa.

 

W panelu ekspertów „Pielęgniarka jako lider systemu opieki zdrowotnej” udział wzięły:

Ewa Majsterek– Departament Pielęgniarek i Położnych w Ministerstwie Zdrowia
Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
Dr Grażyna Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Dr Marzena Barton – Prezes Stowarzyszenia Menadżerów Pielęgniarstwa
Dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska, prof. GUM – Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Kierownik Katedry Pielęgniarstwa GUM
Krystyna Ptok – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych
Dr Dorota Kilańska – Dyrektor ENRF, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie UM w Łodzi
Dr Beata Wieczorek-WójcikDyrektor ds. Pielęgniarstwa, Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. – Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie
Iwona ŁugowskaPielęgniarka Oddziałowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie

 

Kompetencje pielęgniarek to odzwierciedlenie potrzeb systemu ochrony zdrowia, a konkretnie jego klientów. Odpowiedzią na skuteczniejszą jakość opieki jest jakość zarządzania kompetentnymi kadrami pielęgniarek, zmotywowanymi do wykonywania swojej pracy na 100% możliwości. To dostarczanie opieki, jej realizacjaw sposób taki, jaki każdy pacjent opiekował się sobą sam, gdyby miał do tego zasoby: siłę dla codziennego funkcjonowania, sprawny umysł, sprawne ciało i umiejętność samoopieki.” – stwierdziła Dorota Kilańska, dyrektor ENRF, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa Społecznego i Zarządzania w Pielęgniarstwie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a jednocześnie moderator konferencji.

 

Drugi dzień konferencji to kontynuacja tematów związanych z zarządzaniem i edukacją personelu pielęgniarskiego w podmiotach leczniczych oraz wykłady z obszaru onkologii, neurologii i chirurgii. Dr hab. n. med. Dawid Murawa,Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Onkologii Chirurgicznej oraz Barbara Jobda,Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych przybliżyli fakty i mity dotyczące leczenia pacjenta onkologicznego, radzenia sobie z zastrzeżeniami oraz żywienia pacjenta jako integralnej części leczenia onkologicznego.

W bloku neurologicznym wykład wygłosiła Lilia Kimber-Dziwisz, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, dr n. med. Andrzej Opuchlik z Katedry i Klinika Neurologii WUM oraz dr n. med. Aleksandra Szulman-Wardalz Zakładu Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UG, Kierownik Pracowni Psychologicznej Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie. Ciekawe tematy i opisywane przypadki poruszały zagadnienia z zakresu zapotrzebowania białkowo-energetycznego pacjenta neurologicznego, pielęgnacji pacjenta po udarze oraz komunikacji w relacjach zawodowych.

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Kłęk, Prezes POLSPEN oraz Ilona Kawa z Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowieszeroko omówili ERAS – protokół kompleksowej opieki okołooperacyjnej dla poprawy wyników leczenia pacjenta, a dr n. med. Halina Nowakowskaz Zakładu Zarządzania w Pielęgniarstwie, Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich, GUM zaprezentowała jak skutecznie edukować personel pielęgniarski.

 

Patronat honorowy nad konferencją objęłaNaczelna Rada Pielęgniarek i Położnych.

Patronat medialny: Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 

Partner strategiczny konferencji: Nestle Health Science.

 

Relacja z konferencji dostępna na:

https://edukacjapacjenta.pl/konferencja-podsumowanie#

 

 

 

Europejski Dzień Pielęgniarstwa Operacyjnego 15.02.2019

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

z okazji Europejskiego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego, w imieniu Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i własnym, życzę Wam by każdy mógł wykonywać swoją pracę w bezpiecznych warunkach, by na każdym bloku operacyjnym, podczas każdej operacji nasi pacjenci mieli zagwarantowaną opiekę dwóch wyszkolonych pielęgniarek operacyjnych/położnych operacyjnych.

Życzę również by nasze zaangażowanie w wykonywanie niezwykle trudnej i odpowiedzialnej pracy, ciągłe podnoszenie kwalifikacji w tej najszybciej rozwijającej się i całkowicie różnej od innych dziedzinie pielęgniarstwa oraz nasza troska o bezpieczeństwo ludzi, którzy czują się bezradni leżąc na stole operacyjnym, znalazły odzwierciedlenie w decyzjach osób zarządzających  naszymi szpitalami.

Niech zawsze towarzyszy nam spokój, pogoda ducha i wytrwałość w zmaganiu się z przeciwnościami

 

Z wyrazami szacunku i uznania za trud codziennej pracy

 

Joanna Borzęcka

prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

 

A teraz, tradycyjnie, słowa od Pani MAY KARAM – prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Operacyjnych

 

Drodzy współpracownicy

W imieniu Rady Dyrektorów EORNA życzymy Wam Świetnego i Pozytywnego Dnia Pielęgniarstwa Operacyjnego

 

W tym roku temat brzmi: "Pielęgniarstwo operacyjne, wprowadzamy zmiany!".

 

Niech ten wyjątkowy Dzień będzie okazją do potwierdzenia naszego zaangażowania w promowanie naszego zawodu, do dalszego rozwijania naszych umiejętności oraz do zapewnienia bezpiecznej i wysokiej jakości opieki okołooperacyjnej w naszym środowisku pracy, gdzie zaufanie, praca zespołowa i otwarta komunikacja mają ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów , które jest naszą główną troską.

 

Z poważaniem

 

May Karam

Prezes EORNA

 

Ustalenie wysokości składki członkowskiej dla praktyk zawodowych na 2019 rok

Bielsko-Biała, dnia 28 stycznia 2019 r.

 

Uprzejmie informujemy pielęgniarki i położne wykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, że składka członkowska na 2019 rok wynosi - 38,00 zł. /tj. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszany przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego/.

 


 

 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok