UWAGA ŚWIADCZENIODAWCY!!!!

Po zgłoszeniu do NFZ stanu pielęgniarek/położnych na dzień 1 sierpnia 2018 r., a następnie  otrzymaniu aneksu do umowy z NFZ zgodnie z realizacją rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 08.09.2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej /Dz. U. 2016 poz. 1146/ i rozporządzeń zmieniających: z dnia 14.10.2015 r. /Dz. U. 2015 poz. 1628/ oraz z dnia 29.08.2018r. /Dz. U. 2018 poz. 1681 i poz. 1682),  prosimy świadczeniodawców o wypełnienie druku Wniosku o zaopiniowanie sposobu podziału środków i przesłanie jego skanu pocztą elektroniczną na adres:  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy nie podłączać żadnych innych dokumentów, a jedynie wskazać adres mailowy na który ma być zwrotnie przesłana opinia Izby.

Wniosek można złożyć również osobiście w  Sekretariacie Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych  w Bielsku-Białej, ul. Warszawska 28 /II piętro/.

 


 

PILNA INFORMACJA DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW!!!

Szanowni Państwo,

Przekazujemy najświeższą informację otrzymaną z NIPiP dotyczącą opiniowania wniosków ws podziału środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

Małgorzata Szwed

Przewodnicząca OR BOIPiP

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Pan/Pani Przewodnicząca ORPiP

Szanowni Państwo

W uzupełnieniu informacji z dnia 5 września 2018 roku dodatkowo wyjaśniam, że w chwili obecnej nie można jeszcze opracować końcowego wniosku, który mógłby być udostępniany świadczeniodawcom przy opiniowaniu dodatkowych środków przeznaczonych dla pielęgniarek i położnych na wzrost wynagrodzeń zasadniczych, które mają zastąpić od 1 września 2018 roku w kwocie nie mniejszej niż 1100 zł na 1 etat. Pomimo wejścia w życie z dniem 1 września 2018 roku nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 1681) Prezes NFZ nie dokonał jeszcze nowelizacji odpowiednich zarządzeń umożliwiających świadczeniodawcom zgłaszanie za pośrednictwem serwisów internetowych uzupełnienie informacji o zatrudnieniu pielęgniarek i położnych wg stanu na dzień 1 sierpnia 2018 roku z podziałem na formy wykonywania zawodu oraz na zgłaszanie pielęgniarek praktyki POZ. Jesteśmy tym zaniepokojeni ponieważ termin na zgłaszanie upływa 14 września 2018 roku a zatem zostaje coraz mniej czasu na realizację zobowiązania.

Obowiązek po stronie Prezesa NFZ nowelizacji odpowiednich zarządzeń oraz zabezpieczenie niezbędnych środków na dodatkowe wzrosty wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w planach finansowych Funduszu wynika wprost z § 1 ust 10 i 11 zawartego przez NIPiP Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 roku.

Staramy się monitorować na bieżąco cały czas sytuacje i interweniujemy w tej sprawie w NFZ. W/w wnioski przygotujemy do ewentualnego wykorzystania jak poznamy zasady przyznawania dodatkowych środków. Bardzo prosimy Państwa o wyrozumiałość i mamy nadzieję, że na posiedzeniu NRPiP w dniach 12-13.09.2018 r. udział wezmą zaproszeni goście  w osobach Ministra Zdrowia Ł. Szumowskiego i Prezesa NFZ A. Jacyny, którzy osobiście będą mogli odpowiedzieć na nurtujące nas wszystkich pytania.  

 

Pozdrawiam
Mariola Łodzińska
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

W-wa, 5 września 2018 r.

Pan, Pani Przewodnicząca ORPiP

 

Szanowni Państwo

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej informujemy, że wzór wniosku o podział  środków wynikających z w/w rozporządzenia jest w trakcie opracowania przez prawnika i zostanie on ujednolicony dla wszystkich Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych i przesłany w dniu 7 września 2018 roku. Ponadto informujemy, że opracowany wniosek zostanie zatwierdzony uchwałą na wrześniowym posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. W trakcie opracowywania jest również komentarz dotyczący w/w rozporządzenia z uwzględnieniem różnych zakresów świadczeń, terminów i wszystkich form zatrudnienia, który pomoże Państwu na zwrócenie uwagi jakie przepisy regulują w/w zakres.

 

Pozdrawiam
Mariola Łodzińska
Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych 

Informacja z ATH B-B ws rekrutacji na studia

Szanowni Państwo,

Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej prowadzi rekrutację na kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne. Od kilku lat obserwujemy stale zmniejszające się zainteresowanie studiami pomostowymi dla pielęgniarek. Nie jest zatem wykluczone, że w przyszłym roku akademickim znikną one z oferty edukacyjnej. Rekrutacja na studia pomostowe trwa do 28.09.2018r. szczegóły dostępne są na stronie internetowej ATH (www.rekrutacja.ath.bielsko.pl).

Uprzejmie proszę o rozpowszechnienie niniejszej informacji wśród wszystkich pielęgniarek, które były by zainteresowane uzupełnieniem wykształcenia do poziomu licencjata.

 

Z poważaniem

Prof. ATH dr hab. n. med. Rafał Bobiński

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej


 

WAŻNE!!!!!

Realizacja porozumienia w zakresie płac została sfinalizowana.

 

Realizując postanowienie Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 r. zawartym przez Ogólnopolski Związkiem Zawodowy Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, Ministra Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia, MZ podpisał 3 rozporządzenia.

Wejdą one w życie w dniu następnym po publikacji w Dzienniku Ustaw.

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA  z dnia 29 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12314303/12524471/dokument355193.docx

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//516/12314302/12524428/dokument355195.docx

 

 

Nowy wniosek ws zaopiniowania sposobu podziału środków na podwyżki

zostanie udostępniony na naszej stronie internetowej w terminie późniejszym.

 

  

Ostatnie pożegnanie I Prezes NRPiP

11 sierpnia 2018 roku odeszła od nas na zawsze

Urszula Krzyżanowska-Łagowska

dr n. hum., pielęgniarka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW,

stypendystka Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w Genewie oraz nauczyciel akademicki.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych pierwszej kadencji samorządu pielęgniarek
i położnych (w latach 1991–1995)

Przypadło Jej w udziale budowanie struktur samorządu, który powstał niemalże równolegle
 z nurtem przeobrażeń ustrojowych i demokratycznych w naszym kraju.

Pragnęła transformacji polskiego pielęgniarstwa i nie szczędziła sił, aby walczyć o budowanie samodzielności oraz prestiżu zawodu pielęgniarki i położnej. Miała duszę pionierki oraz wizjonerki, a przy tym odwagę, by podejmować się trudnych wyzwań.
Czas tworzenia samorządu opisywała słowami piosenki: „To były piękne dni, naprawdę piękne dni” i dodawała przy tym: „Tylko do tego musieliśmy mieć: zdrowie, silne nerwy, motywację i wiarę, że podołamy”.

Była autorką wielu publikacji, m.in. „Organizacja opieki pielęgniarskiej w Polsce na tle porównawczym” (1991), „Znać swój los” (1994), „Wartości duchowe w etosie pielęgniarskim” (2005), „Idea samorządności – wspomnienia, rozmowy, fakty” (2011). Wydała dwa tomiki wierszy: „Wyrazić siebie” (1993) i „Pobądź ze mną” (1995).

Niemalże do ostatnich swoich dni nie traciła kontaktu z samorządem pielęgniarek
 i położnych, aktywnie uczestniczyła w wielu samorządowych uroczystościach, konferencjach organizowanych w całym kraju.

Pozostanie w naszej pamięci i sercach.

Będzie nam Jej brakowało.

Rodzinie i Bliskim

składamy najserdeczniejsze wyrazy współczucia.

 

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

 

 

Uroczystości pogrzebowe śp. Urzuli Krzyżanowksiej-Łagowskiej odbędą się w Sali Ceremonialnej Miejskiego Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Olsztynie, ul. Poprzeczna 9B (zaraz za bramą cmentarza po prawej stronie) w dniu 25 sierpnia 2018 r. godz. 13:30 -15:00.


 

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok