43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Aktualności

Zaproszenie na 99. Ogólnopolską Pielgrzymkę Służby Zdrowia na Jasną Górę

Zaproszenie na debatę nt. cukrzycy - 20.04.2023 r.

Zaproszenie na debatę live online CGM - inwestycja w jakoś życia chorego na cukrzycę, która odbędzie się20 kwietnia 2023, godz. 19.00-21.00 w serwisie edukacjapacjenta.pl.

Patronat honorowy nad debatą objęła: Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. Partnerzy merytoryczni debaty: Polska Federacja Edukacji w Diabetologii, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, partner medialny: MedExpress.pl.

Debata odbędzie się ramach programu edukacyjnego Genexo dla pielęgniarek diabetologicznych i POZ.

Tematy debaty:

  • Czym jest system CGM i czy jego zastosowanie wśród pacjentów z cukrzycą pozwala na lepsze wyrównanie metaboliczne cukrzycy oraz poprawę jakości życia diabetyków?
  • Czy CGM to system dla wszystkich pacjentów z cukrzycą?
  • Jakie znaczenie dla opieki nad pacjentem diabetologicznym, w ramach opieki koordynowanej w POZ, ma wprowadzenie kolejnego rozwiązania z zakresu telemedycyny - monitorowania glikemii?
  • Czy możemy już mówić o schyłku glukometrów?
  • Jak sami pacjenci postrzegają tę zmianę i jakie są ich opinie na temat systemu CGM?
  • Jak stosowanie CGM zmienia standard prowadzonej edukacji i buduje zaangażowanie pacjentów?

Z poważaniem,

Małgorzata Łaniecka| Marketing Manager
iLCS  – Marynarska 14 | Warszawa 02-673