43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Aktualności

Ostatnie pożegnanie Ś.†P. Barbary Kurowskiej

 

Na prośbę Rodziny Ś.†P. Barbary Kurowskiej, pielęgniarki,

która zmarła w dniu 8 sierpnia 2022 r. w wieku 74 lat

przekazujemy informację dot. ceremonii pogrzebowej,

która odbędzie się dnia

12 sierpnia 2022 r. o godz. 13:00

w Kościele Św. Maksymiliana Kolbego w Bielsku-Białej /ul. św. Maksymiliana 1/,

a następnie na cmentarzu w Bielsku-Białej na ul. Grunwaldzkiej.

 

 

 

Zaproszenie na szkolenie e-learning Radzenie sobie z zastrzeżeniami pacjentów

W ramach programu edukacyjnego Akademia Pielęgniarstwa Diabetologicznego Boehringer Ingelheim zaproszam do udziału w szkoleniu e-learning Radzenie sobie z zastrzeżeniami pacjentów. 

Podczas szkolenia Monika Bolanowska - trener umiejętności interpersonalnych i coach z ponad 20-letnim doświadczeniem -  przedstawi koncepcję Marshalla B. Rosenberga Komunikacja bez przemocy, sposoby komunikacji docierające do źródeł zastrzeżeń pacjentów oraz strategie radzenia sobie z usłyszanymi obiekcjami, techniki komunikacji i ogólne przykłady ich zastosowania, tzn. jak nie należy rozmawiać z pacjentami i jakie są przyczyny niepowodzenia i fiaska takich rozmów, oraz jak można i należy prowadzić dialog, wykorzystując odpowiednie narzędzia i osiągając w rezultacie zamierzony efekt.

Patronat honorowy nad szkoleniem: Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej, Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych

Patronat merytoryczny nad szkoleniem: Polska Federacja Edukacji w Diabetologii

Szkolenie dostępne w serwisie edukacjapacjenta.pl:

https://www.edukacjapacjenta.pl/szkolenia/127

Z poważaniem,

Małgorzata Łaniecka| Marketing Manager
iLCS  – Marynarska 14 | Warszawa 02-673

Komunikat MZ ws nowego wzoru PWZ dla absolwentów pielęgniarstwa i położnictwa, którym wydano dyplomy po 11 lipca 2022 r.

 

 

  • Wprowadzenie nowego wzoru dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu wynika z konieczności dostosowania ich formy do współczesnych standardów zabezpieczania dokumentów przed podrobieniem.
  • Nośnikiem nowego PWZ będzie karta poliwęglanowa, wymiarami zbliżona do dowodu osobistego.
  • Nowy wzór PWZ będzie wydawany absolwentom pielęgniarstwa i położnictwa, którym wydano dyplomy po 11 lipca 2022 r.
  • Dokumenty na starym wzorze, tzw. książeczkowe PWZ wydane przed 12 lipca, zachowują swoją ważność i nie wymagają wymiany.
  • Do czasu wydania PWZ tegorocznym absolwentom na nowym nośniku, pracodawcy przy przyjęciu do pracy będą respektowali wydawane przez OIPiP uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu.
  • Wszystkie osoby z prawem wykonywania zawodu będę figurować w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.

 

 

Ważne! Zmiana wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r.

Komunikat

dla pielęgniarek i położnych

w sprawie zmian wynagrodzeń od 1 lipca 2022 r.

 

 

W dniu 29.06. br. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 08.06.2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagradzania zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (tj. ustawa o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26.05.2022 r. – Dz.U.2022, poz. 1352).

Nowelizacja ustawy gwarantuje, że od 1 lipca 2022 r. żaden pracownik medyczny oraz działalności podstawowej podmiotu leczniczego nie będzie mógł mieć ustalonego wynagrodzenia zasadniczego na poziomie niższym niż wynikający z ustawy. Na mocy regulacji podwyższone zostały współczynniki pracy dla wszystkich grup zawodowych(w tym pielęgniarek i położnych) ujętych w załączniku do w/w ustawy co będzie skutkowało podniesieniem kwot minimalnych wynagrodzeń zasadniczych.

Należy zaznaczyć, iż najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy i kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzednim, publikowanym przez GUS.

Kwota przeciętnego wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2021 roku zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS to 5.663 zł. i jest to kwota bazowa do wyliczenia minimalnego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (w tym pielęgniarek i położnych)

W związku z powyższym sposób ustalenia wysokości wynagrodzenia od 01.07.2022 r. dla pielęgniarek i położnych  jest następujący:

  •  przyjąć odpowiedni współczynnik:

Grupa

Pielęgniarki i Położne

Współczynnik

pracy

2

pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 1,29

7304,66 zł brutto

5

pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją.

 1,02

5775,78 zł brutto

6

pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia)  oraz pielęgniarka, położna  wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia.

 0,94

5322,78 zł brutto

 

 

Najistotniejszą zmianą tej nowelizacji jest wprowadzenie nowych współczynników  pracy  dla  wszystkich  grup zawodowych, w tym pielęgniarek i położnych.

(nowy załącznik do ustawy z 26.05.2022 r. /Dz.U.2022, poz. 1352/ o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw)

 

Lp.

Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku

Współczynnik pracy

1

Lekarz albo lekarz dentysta ze specjalizacją

1,45

2

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, psycholog kliniczny, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1, 3 i 4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim i specjalizacją, pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem magister położnictwa z wymaganą specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa lub w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

1,29

3

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji

1,19

4

Stażysta

0,95

5

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny, pielęgniarka, położna, technik elektro-radiolog, psycholog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-4 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie magisterskim; pielęgniarka, położna z wymaganym wyższym wykształceniem (studia I stopnia) i specjalizacją, albo pielęgniarka, położna ze średnim wykształceniem i specjalizacją

1,02

6

Fizjoterapeuta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, technik elektroradiolog, inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-5 z wymaganym wyższym wykształceniem na poziomie studiów I stopnia; fizjoterapeuta, ratownik medyczny, technik analityki medycznej, technik elektroradiolog z wymaganym średnim wykształceniem albo pielęgniarka albo położna z wymaganym średnim wykształceniem, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

0,94

7

Inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w lp. 1-6 z wymaganym średnim wykształceniem oraz opiekun medyczny

0,86

8

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem wyższym

1

9

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem średnim

0,78

10

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny z wymaganym wykształceniem poniżej średniego

0,65


 

 

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

Tel: +48 33 822 81 11 

FAX: +48 33 822 81 13

email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok