43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Aktualności

Zaproszenie na Konferencję - 23 maj 2024 r.

Komisja Etyki Zawodowej działającej przy BOIPiP

serdecznie zaprasza na Konferencję

nt. "Etyka w zawodzie pielęgniarki i położnej",

która odbędzie się dnia 23 maja 2024 r. /czwartek/ w godz. 10:00 - 14:00

w sali Konferncjyjnej Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

 

Zaproszenie na webinar - 21.05.2024

Zaproszenia do udziału w webinarze: Nietrzymanie moczu jako narastający problem psychospołeczny, ograniczający istotnie możliwości funkcjonowania kobiety w społeczeństwie i rodzinie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, a patronat merytoryczny Polskie Towarzystwo Położnych.

Inkontynencja to problem w dużej mierze dotyczący starszych kobiet i wieloródek. Dolegliwość bardzo krępująca i mogąca być przyczyną wycofania się pacjentki z życia zawodowego, towarzyskiego czy społecznego. Wpływa ona również negatywnie na stan zdrowia psychicznego, znacznie pogarszając jakość życia, odbierając chęć do działania oraz radość. Zapraszamy na webinar prowadzony przez Panią dr n. med. Anitę Sikorę-Szubert - fizjoterapeutkę, psychologa i psychoonkologa.