43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

tel: 33 822 81 11 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel./fax +48 33 822 81 11

Aktualności

Życzenia od Prezes NRPiP Zofii Małas


 

Komunikat Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych

Koleżanki  i Koledzy  - członkowie PSPP,

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych przypomina o obowiązku statutowym opłacania składek członkowskich w wysokości 2 zł za miesiąc – 24 zł rocznie.

Prosimy o uregulowanie zaległych wpłat w ciągu najbliższego miesiąca, tj. do 10 czerwca 2016 roku.

Osoby, które nie wywiążą się z tego obowiązku za ostatnie 2 lata zgodnie z paragrafem 13 punkt 2 statutu  PSPP zostaną wykreślone z listy członków na najbliższym walnym zebraniu Stowarzyszenia  dnia 22 czerwca 2016 roku.

 

Z poważaniem

E.Dróżdż-Kubicka

Prezes PSPP


 

50-lecie Liceum Medycznego w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 23 marca 2016r.

 

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z przypadającym Jubileuszem 50-lecia ukończenia Liceum Pielęgniarstwa w Bydgoszczy i planowanym spotkaniem absolwentek, zwracam się z uprzejmą prośbą o pomoc w odnalezieniu i przekazaniu informacji pielęgniarkom, które w 1967 roku uzyskały Dyplom ukończenia ww. liceum (matura 1966r.), a obecnie mogą być członkami Państwa Izby. 

Pielęgniarki zainteresowane spotkaniem proszone są o kontakt telefoniczny z  Ewą Kowalską (Krzyżanowską) - 606-807-309 lub Teresą Pokorowską (Reich)

- 518-199-190.

 

W załączeniu przesyłam artykuł z Expressu Bydgoskiego.

Z góry serdecznie dziękuję za okazaną pomoc.

 

Z wyrazami szacunku

Ewa Kowalska

Przewodnicząca V i VI kadencji

ORPiP w Bydgoszczy  

 

 

absolwentki pielegniarstwa w bydgoszczy

 

 

 

 


 

Zaproszenie na Konferencję "Żywienie enteralne i parenteralne" w Katowicach

 

 

Z A P R O S Z E N IE

Zapraszam do udziału w XIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej nt. „Żywienie enteralne i parenteralne” , która odbędzie się w dniu 30.09.2016 r. w godzinach 900 ÷ 1430  w Domu Lekarza, przy ul. Grażyńskiego 49  w Katowicach .

Konferencja jest zorganizowana pod honorowym patronatem Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, Zespołu Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Transplantacyjnego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Zarządzie Oddziału w Katowicach, oraz Zespołu ds. Pielęgniarstwa Onkologicznego.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Uczestnicy otrzymają certyfikat.

Liczba miejsc ograniczona 350.

Zgłoszenia do uczestnictwa należy dokonać przez wypełnienie karty zgłoszenia i nadesłanie jej do dnia 24.06.2016 roku (ze względu na duże zainteresowanie konferencją do wyczerpania wolnych miejsc) na adres:

Iwona Woźniak

SP Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

ul. Francuska 20-24

40-027 Katowice

z dopiskiem „Konferencja”

 

Na wymienionej stronie internetowej tj:www.spskm.katowice.pl w zakładce Aktualności, Konferencje będzie zamieszczony program konferencji oraz lista osób zakwalifikowanych.

Informacji udziela: Iwona Woźniak nr tel.: (32) 259 16 79 lub kom. 603 111 952.

 

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

mgr Iwona Woźniak


 

 

 

 

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

tel/fax: +48 33 822 81 11 email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok