43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

tel: 33 822 81 11 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel./fax +48 33 822 81 11

Aktualności

ŚRODKI UNIJNE NA SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

 

UWAGA!!!

ŚRODKI UNIJNE NA SZKOLENIA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

 

Szanowne Panie i Panowie,

Pielęgniarki/Pielęgniarze/Położne

 

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej na kształcenie zawodowe oraz w zakresie ICT /podnoszenia kwalifikacji w zakresie nauki pracy na komputerze/ i języków obcych dla pielęgniarek i położnych.

Szkolenia ze środków unijnych będą bezpłatne dla pielęgniarek i położnych.

Osoby zainteresowane udziałem w projektach uprzejmie prosimy o wypełnienie załączonej  ankiety i   dostarczenie jej do naszej Izby w następujący sposób:  poprzez Pełnomocnych Przedstawicieli Okręgowej Rady BOIPIP, osobiście, pocztą lub odesłanie w formie elektronicznej /e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript./ w terminie do dnia 18 września 2015 r.

Przypuszczalny termin rozpoczęcia realizacji szkoleń – wrzesień 2016 roku.

 


 

UWAGA POŁOŻNE!!!!!

 

W związku z organizacją przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi ora profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy „Wojewódzkiego kursu dokształcającego w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy” zwracam się z prośbą o zapoznanie się z poniższymi informacjami w tym z zasadami rekrutacji położnych POZ/AOS do uczestnictwa w przedmiotowym kursie:

Data kursu: 25-26 września 2015 r.  /harmonogram zał. nr 4/.

Miejsce kursu: Centrum Onkologii-Instytut Oddział w Gliwicach ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, Gliwice (Aula im. J. Święckiego I piętro, stary budynek).

Termin nadsyłania dokumentów zgłoszeniowych: 10 września 2015 r.

Liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.

W pierwszej kolejności będą przyjmowane osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w przedmiotowym kursie zapisując się na listę wstępną.

Zasady rekrutacji:

Uczestnikiem „Wojewódzkiego kursu dokształcającego w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych w skryningu raka szyjki macicy” może być położna POZ lub AOS, która po raz pierwszy zgłasza swoje uczestnictwo w kursie. Położna AOS musi być zatrudniona u świadczeniodawcy, który realizuje etap podstawowy Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Położna zainteresowana udziałem w kursie powinna złożyć następujące dokumenty:

a)  formularz zgłoszeniowy  - (położne POZ uzupełniają informację dotyczącą liczby świadczeniobiorców na liście aktywnej POZ), na formularzu należy zaznaczyć, do której grupy zawodowej należy (POZ czy AOS),

b)  zaświadczenie z miejsca pracy o aktualnym zatrudnieniu (dokument musi zawierać potwierdzenie o  co najmniej trzymiesięcznym stażu w zawodzie),

c)  kserokopię prawa wykonywania zawodu (proszę zwrócić uwagę na to, aby aktualne nazwisko było zgodne z nazwiskiem na ww. dokumencie, ewentualnie dołączyć kopię aktu małżeństwa informującego o zmianie nazwiska),

d)  podpisane oświadczenie zobowiązania do pokrycia kosztów organizacji szkolenia w przypadku nieuzasadnionej nieobecności

e) zaświadczenie o odbyciu stażu praktycznego pobierania wymazów cytologicznych

Istnieje możliwość anulowania zgłoszenia bez ponoszenia kosztów kursu pod warunkiem pisemnego (fax lub e-mail) zgłoszenia rezygnacji, nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem kursu. Pisemna, nieuzasadniona rezygnacja w terminie równym/krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia kursu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 100% kosztów przeszkolenia uczestnika. Uczestnik odstępujący od udziału w kursie ma prawo
(bez ponoszenia kosztów) wskazać na swoje miejsce osobę spełniającą warunki udziału w kursie, pod warunkiem zachowania terminu, o którym mowa powyżej.

Zajęcia stażowe:

Zgodnie z obowiązującym programem kursu każda położna przed wysłaniem dokumentów zgłoszeniowych na kurs, zobligowana jest do odbycia 21 godzin zegarowych zajęć stażowych w poradni ginekologicznej uczestniczącej od minimum 2 lat w realizacji Programu NFZ i pobrania minimum 30 rozmazów cytologicznych. (Potwierdzenie odbycia stażu stanowi Zaświadczenie o odbyciu stażu praktycznego). Opiekunem stażu powinna być położna posiadająca tytuł zawodowy magistra położnictwa lub specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego lub lekarz ginekolog. Prowadzący staż muszą być merytorycznymi pracownikami placówki stażowej, w której realizowane są zajęcia stażowe.

Organizator kursu ma prawo odmówić przyjęcia zgłoszenia z powodu:

- braku kompletu wymaganych dokumentów,

- braku wolnych miejsc,

- wcześniejszego ukończenia przez osobę wysyłającą zgłoszenie kursu zorganizowanego w latach 2007-2014.

Położne POZ lub AOS, które są zainteresowane ww. kursem mają obowiązek zapoznać się z zasadami rekrutacji i w przypadku spełnienia wszystkich wymagań, powinny przesłać zeskanowane dokumenty drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem „Szkolenie dla położnych” lub faksem: 32 231-35-12 lub pocztą tradycyjną na adres: Wojewódzki Ośrodek Koordynujący „Populacyjne programy wczesnego wykrywania raka piersi oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy” ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, 44-101 Gliwice z dopiskiem: „Szkolenie dla położnych”.

Wszystkie załączniki do pobrania na stronie internetowej www.rakszyjki.org


 

Zaproszenie na Rekolekcje dla pielęgniarek i położnych w Jeleśni

„Przyjdę i uzdrowię go” (Mt 8, 6.7).

Rekolekcje dla pielęgniarek i położnych

w Domu Rekolekcyjnym

Akcji Katolickiej Jeleśni

/Jeleśnia, Rynek 3/

18-20 września 2015 r.

 

Oto Chrystus wezwany do łoża chorego. „Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi”. „Przyjdę i uzdrowię go” (Mt 8, 6.7).

Jest to wydarzenie — jedno z wielu, cała Ewangelia pełna jest podobnych wydarzeń. Chrystus wzywany do chorych. Chrystus wzywany przez chorych. Chrystus na posłudze ludzi cierpiących.

Te słowa Pisma Świętego są skierowane do nas wszystkich i do każdego z nas, wówczas, gdy stajemy oko w oko z cierpieniem drugiego człowieka, naszego brata czy siostry.

Wciąż jesteśmy wzywani. Wszyscy, poniekąd wszyscy jesteśmy wzywani — chociaż każdy w inny sposób. Wezwanie — zaproszenie, jakie ewangeliczny setnik skierował do Chrystusa, nieustannie się powtarza. Na różnych miejscach cierpi człowiek, czasem „bardzo cierpi”. I woła drugiego człowieka. Potrzebuje jego obecności.

Kiedy więc ktokolwiek z nas, drodzy bracia i siostry, gdziekolwiek na tej polskiej ziemi, jest wezwany ludzkim cierpieniem, niech mu stanie przed oczyma to wydarzenie z Ewangelii. I Chrystus, który mówi do setnika: „Przyjdę i uzdrowię go”. Nieraz onieśmiela nas to, że nie możemy „uzdrowić”, że nie możemy nic pomóc. Przezwyciężajmy to onieśmielenie. Ważne jest, żeby przyjść. Żeby być przy człowieku cierpiącym. Może nawet bardziej jeszcze niż uzdrowienia, potrzebuje on człowieka, ludzkiego serca, ludzkiej solidarności.

(z przemówienia Jana Pawła II do służby zdrowia w Gdańsku)

 

Ramowy program rekolekcji w Jeleśni

Piętek:

Do 19.00 rejestracja

19.00 Kolacja

20.00 Modlitwy na rozpoczęcie, konferencja, Apel Jasnogórski

Sobota:

8.00 Modlitwy poranne

8.30 śniadanie

10.00 Konferencja

12.00 Anioł Pański i konferencja

13.00 obiad

16.00 Nabożeństwo pokutne  oraz spowiedź

17.30 Msza św. z homilią

18.30 Kolacja

20.00 -21.00 Adoracja NS lub spotkanie dyskusyjne

Niedziela:

8.00 Modlitwy poranne

8.30 śniadanie

10.00 Konferencja

12.00 Msza św.

13.00 Obiad i zakończenie rekolekcji

 

Rekolekcje poprowadzi ojciec dr Stanisław Fudala Karmelita z Krakowa.

Rekolekcje są odpłatne 200 zł, w tym: nocleg i wyżywienie na miejscu.

Dojazd na koszt własny.

Zgłoszenia prosimy kierować bezpośrednio do Pana Krzysztofa Gawłowskiego tel. 696 469 228, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 15 września 2015 r.


 

Rekrutacja na studia pomostowe do dnia 21 września br.

 

Uprzejmie informujemy, że Wydział Nauk o Zdrowiu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej do dnia 21 września 2015 r. prowadzi elektroniczną rekrutację na studia pierwszego stopnia Pielęgniarstwo niestacjonarne „pomostowe” ścieżka AB oraz D.

Składanie dokumentów przez kandydatów posiadających „stara maturę” odbędzie się w dniach 14-17 września 2015 r. Studia rozpoczną się w semestrze zimowym 2015/2016.

Rejestracja elektroniczna: https://rekrutacja.ath.bielsko.pl/


 

Szkolenia w zakresie badań klinicznych

 

Szkolenie:

„Pielęgniarka i Położna w Badaniach Klinicznych ”

oraz

propozycja dodatkowej pracy

Szanowne Panie,

Jesteśmy firmą szkoleniową specjalizującą się w szkoleniach dla rynku farmaceutycznego, głównie w zakresie Badań Klinicznych, które także monitorujemy.  

W związku z rosnącą liczbą badań klinicznych w Polsce, rośnie zapotrzebowanie na pracowników firm prowadzących badania kliniczne (CRO) oraz zespołów badawczych w szpitalach, przychodniach i lecznicach. 

Panie Pielęgniarki i Położne są  poszukiwane jako cenni(z racji profilu wykształcenia) kandydaci na pracowników Firm Badań Klinicznych(CRO) jako Asystenci (Assistant) a w dalszej kolejności Monitorzy Badań Klinicznych(CRA) lub też, pracownicy Zespołów Badawczych jako Koordynatorzy (Coordinator).

Celem szkolenia jest przygotowanie Pań Pielęgniarek i Położnych do pracy na wyżej wymienionych stanowiskach. Zdobyta wiedza umożliwia rozszerzenie kompetencji  (a także przekwalifikowanie), dając przewagę w procesie rekrutacji do firm CRO oraz przy wyborze do Zespołów Badawczych. Wiele Pań stara się o możliwość pracy w badaniach klinicznych jako dodatkowe zajęcie do wykonywanego zawodu.

Cena rynkowa naszego szkolenia wynosi 1600zł. Ze względu na zainteresowanie szkoleniem Pań Pielęgniarek i Położnych zgłaszających się indywidualnie, postanowiliśmy uczynić szkolenie bardziej dostępnym, przygotowując promocyjną  ofertę szkoleniową dla grup 50 osobowych w cenie 280zł/osobę/kurs. W przypadku grup 30 osobowych 350zł/osobę/kurs. Kalkulacja została wykonana z założeniem, że kurs odbyłby się na Państwa terenie. Przy organizacji kursu w Warszawie dla grup 50 osobowych cena wynosiłaby 200zł/osobę/kurs.


„Monitorowanie Badań Klinicznych - kurs podstawowy” jest przewidziane jako szkolenie jednodniowe. Kurs prowadzony jest przez specjalistów z doświadczeniem zarówno w zakresie badań klinicznychproduktów leczniczych jak i sprzętu medycznego, będących wieloletnimi pracownikami działów badań firm farmaceutycznych oraz firm CRO. Wykładowcy posiadają doświadczenie w koordynowaniu międzynarodowych projektów badawczych (prowadzonych w Europie, USA i Azji), zarządzaniu zespołem Monitorów a także przeszły pozytywnie audyty FDA i CEBK. Załączamy plik z zakresem tematycznym szkolenia i ramowy plan czasowy oraz informacje o firmie. 
W ramach szkolenia prowadzone jest doradztwo zawodowe. Umożliwiamy Paniom konsultacje z trenerami (telefoniczne i mailowe) w okresie 1 miesiąca po zakończeniu szkolenia oraz możliwość przesłania swojego c.v. do konsultacji. Uczestnictwo w szkoleniu jest udokumentowane certyfikatem w języku angielskim.

Jako wstępny termin pierwszej edycji szkolenia proponujemy wrzesień lub październik 2015

Wstępne zgłoszenia prosimy nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Poszukujemyjednocześnie, energicznej Pani, która zorientowana w środowisku pielęgniarskim chciałaby podjąć z nami współpracę jako osoba zajmująca się propagacją  informacji i organizacją szkoleń na Państwa terenie (umowa zlecenie).

Z poważaniem,

Łukasz Kopczyński

Research & Development Manager
Soft Communication
Telefon: +48 605 270 581
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.softcommunication.pl

 


 

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

tel/fax: +48 33 822 81 11 email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok