43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

tel: 33 822 81 11 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel./fax +48 33 822 81 11

Aktualności

Życzenia wielkanocne

Informacja dla pielęgniarek POZ

 

Prośby NRPiP o maksymalne ograniczenie zleceń lekarskich w postaci iniekcji
do niezbędnego, minimum  i zlecania leków w postaci doustnej skierowane do
Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz Federacji Związków Pracodawców
Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie.