43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

tel: 33 822 81 11 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel./fax +48 33 822 81 11

Aktualności

Informacja dla Delegatów BOIPiP

Bielsko-Biała, dnia 2 września 2020 r.

PILNA INFORMACJA

DLA DELEGATÓW BOIPiP!!!

 

Uprzejmie informujemy Delegatów na XXXVII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej wybranych na czas trwania VIII kadencji samorządu w latach 2020-2024,

iż w związku sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju ustawąz dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu /Dz.U.2020.1493/ wprowadzono zmiany  w ustawie  z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych /Dz.U.2018. 916/.

USTAWA z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu.

Art. 12. W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych /Dz.U.2018.916/ wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Jeżeli kadencja organów izby, o której mowa w ust. 1, upływa w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.4)), lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu, podlega ona przedłużeniu do czasu wyboru organów izby na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Zdanie drugie ust. 1 stosuje się.”;

2) po art. 31 dodaje się art. 31a w brzmieniu: „Art. 31a. W okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w usta-wie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, okręgowa rada, po podjęciu uchwały o braku możliwości przeprowadzenia okręgowego zjazdu w związku z ogłoszeniem takiego stanu, realizuje zadania, o których mowa w art. 30pkt 1, w danym roku.”.

Powyższy zapis przedłuża trwającą VII kadencję samorządu do czasu wyboru organów izby na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

 

O dalszych działaniach wszyscy Delegaci zostaną poinformowani.

Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej.

Życząc Wszystkim zdrowia w tym trudnym okresie

serdecznie pozdrawiam,

Przewodnicząca OR BOIPiP

Małgorzata Szwed

Informacja nt. odwołanej w kwietniu 2020 br. Konferencji dla pielęgniarek operacyjnych

Bielsko-Biała, dnia 2 września 2020 r.

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, 

IŻ W ZWIĄZKU Z WCIĄŻ TRWAJĄCĄ EPIDEMIĄ COVID-19

 

KONFERENCJA  DLA PIELĘGNIAREK OPERACYJNYCH

WYZWANIA W PIELĘGNIARSTWIE OPERACYJNYM"

/KTÓRA PIERWOTNIE MIAŁA ODBYĆ SIĘ W KWIETNIU BR. /

ZOSTAJE PRZENIESIONA NA 2021 ROK.

 

O DOKŁADNEJ DACIE POINFORMUJEMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

W TERMINIE PÓŻNIEJSZYM.

 

 

Przewodnicząca OR BOIPiP

Małgorzata Szwed

Udział w pracach komisji egzaminacyjnej - CKPPiP sesja jesienna 2020

Na prośbę Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie przekazujemy informację.

 

Szanowni Państwo,

 

W związku z ogłoszonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych zapytaniem ofertowym na: „Udział w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej w sesji jesiennej 2020 roku ", zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie w Państwa siedzibie, przesłanego w załączeniu zapytania ofertowego oraz poinformowanie osób (w przypadku urzędów wojewódzkich – konsultantów wojewódzkich), które byłby zainteresowane udziałem w pracach państwowej komisji egzaminacyjnej.

Celem prac państwowej komisji egzaminacyjnej jest przeprowadzenie egzaminów państwowych dla pielęgniarek i położnych w sesji jesiennej 2020 roku. W pracach mogą uczestniczyć osoby spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. poz. 1761 z późn. zm.).

Oferty w postaci uzupełnionego załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (formularz oferty) w formie skanu lub dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym  należy przesłać na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zapytanie ofertowe, udostępnione jest również na stronie www.ckppip.edu.plw zakładce zamówienia publiczne – zamówienia podprogowe.

 

Z poważaniem,

Ewa Niedźwiedzka

Sekretariat CKPPiP

 

files/Sprostowanie_zapytania.docx

files/Zapytanie_ofertowe_na_czonkw_PKE_za_cznik_nr1_FORMULARZ_OFERTOWY.docx

files/Zapytanie_ofertowe_na_czonkw_PKE_za_cznik_nr_2.docx

files/Zapytanie_ofertowe_na_czonkw_PKE_zacznik_nr_3.docx

files/Zapytanie_ofertowe_na_czonkw_PKE_za_cznik_nr_4.docx

files/zaacznik_nr_5_do_zapytania_ofertowego.docx


 

Ośrodek Kształcenia nieczynny 17.08.2020

Uprzejmie infromujemy, iż w dniu 17 sierpnia 2020 r. 

Ośrodek Kształcenia przy BOIPiP będzie nieczynny.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Sekretariatem Izby 33 822 81 11 wew. 2.

 

Za utrudnienia przepraszamy!

 

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

tel/fax: +48 33 822 81 11 email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok