Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Ratunkowego dotycząca braku wypłacania 20% dodatku za pracę w SOR, oraz eliminowaniu pielęgniarek systemu z zespołów ratownictwa medycznego

Wyszukiwanie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA BOIPIP

 

Oferta kursów

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

 

Więcej informacji..

Oferty pracy