Dodatkowe miejsca na specjalizację z Pielęgniarstwa pediatrycznego na terenie woj. śląskiego

Ośrodek Kształcenia Podylomowego Pielęgniarek i Położnych Spółka z o.o z siedzibą w Rzeszowie - Placówka Szkoleniowa w Krośnie przesyła informacje o postępowaniach kwalifikacyjnych na szkolenia specjalizacyjne finansowane ze środków publicznych dla pielęgniarek i położnych w województwie śląskim.

Renata Kilar

Wiceprezes OKPPiP

Placówka Szkoleniowa w Krośnie

 

Informacje ogólne dotyczące szkoleń specjalizacyjnych rozpoczynających się w grudniu 2016

 

Obowiązkiem uczestnika szkolenia specjalizacyjnego jest złożenie dokumentów przed postępowaniem kwalifikacyjnym do dnia 22 grudnia 2016r.  na adres:                                                                                                                   

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Sp. z o.o.  z siedzibą w Rzeszowie - Placówka Szkoleniowa w Krośnie,  ul. Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno.

Dokumenty  do pobrania są na stronie internetowej  OKPPiP – zakładka Formularze.

a/ Wniosek o dopuszczeniu do szkolenia specjalizacyjnego/Karta zgłoszenia na szkolenie specjalizacyjne

b/ Oświadczenie, że w ostatnich 5 latach nie odbywałam/łem szkolenia specjalizacyjnego finansowanego ze środków publicznych;                                                                                                            

Dodatkowo:

a/ Prawo Wykonywania Zawodu potwierdzone za zgodność z oryginałem (przez pracodawcę lub Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych);

b/ Udokumentowanie co najmniej 2 lat stażu pracy w ostatnich 5 – ciu latach w zawodzie pielęgniarki/położnej (zaświadczenie z zakładu pracy, świadectwo pracy);

c/ Kserokopie ukończonych kursów specjalistycznych w dziedzinach szkoleń specjalizacyjnych  zgodnie z wymaganiami  programu kształcenia (strona internetowa CKPPiP). W przypadku braku wymaganych kursów, uczestnik jest zobowiązany do ich ukończenia w czasie trwania szkolenia specjalizacyjnego.

Osoby, które nie zakwalifikują  się na miejsca finansowane - mogą uczestniczyć w szkoleniu w ramach miejsc poza limitem – płatnych w kwocie objętej umową Organizatora kształcenia  z Ministerstwem Zdrowia.

 Województwo śląskie – szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego dla pielęgniarek  odpłatność – 2 370,00 zł.

Odpłatność za szkolenie może być realizowana jednorazowo lub w czterech semestrach lub miesięcznie przez okres realizowanego szkolenia od 15 do 20 miesięcy. Wariant odpłatności określa uczestnik szkolenia w podpisywanej umowie.

 

WOJEWÓDZTWO  ŚLĄSKIE

 

Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego dla pielęgniarek

Miejsce szkolenia: Chorzów

Termin kwalifikacji:  29 grudnia 2016 r. godz: 10:00

Miejsce kwalifikacji:  ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 ul. Sportowa 23; 41-506 Chorzów

Liczba miejsc refundowanych: 25.

Wymagania formalne:

1.       Posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu;

2.       Praca w zawodzie pielęgniarki co najmniej 2 lata w ostatnich 5 latach;

3.       Niekorzystanie w ostatnich 5 latach ze szkoleń specjalizacyjnych finansowanych ze środków publicznych.

Wykaz literatury do postępowania kwalifikacyjnego:

1.      Podstawy pielęgniarstwa – Zahradniczek K., Zarzycka D.,Ślusarska B. (red.): PZWL W-wa  2008,

2.      Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne -  Muscari M.E. (red. wyd. pol. K. Bernat): Czelej, Lublin 2005.


 

 

 

 

List otwarty "Czy warto certyfikować szkoły rodzenia?"

{text}

Ankieta mająca na celu zdiagnozowanie etosu środowiskowo-zawodowego polskich pielęgniarek

Szanowni Państwo,

Instytut Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w badaniu, którego celem jest zdiagnozowanie etosu środowiskowo-zawodowego polskich pielęgniarek. Pragniemy przedstawić opinii publicznej etos zawodu pielęgniarskiego w całej złożoności bazującej na idei powołania, ale także w odniesieniu do współczesnych problemów zawodu. Załączamy list intencyjny badania wraz z linkiem do ankiety online.
Badanie jest anonimowe, a wszystkie pozyskane od Państwa informacje będą przetwarzane za pomocą dedykowanego oprogramowania statystycznego. Wypełnienie ankiety zajmuje poniżej 10 minut.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety on-line,
Prof. zw. dr hab. Sławomir H. Zaręba - Dziekan WNHiS UKSW w Warszawie.

LINK DO ANKIETY - http://ankietybadawcze.uksw.edu.pl/index.php/696912/lang-pl


Z poważaniem,
Jolanta Łodzińska


 

Konferencja „Wielokulturowość w pielęgniarstwie”

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa  opieki paliatywnej zaprasza na bezpłatną konferencję nt. „Wielokulturowość w pielęgniarstwie” w dniu 1 grudnia 2016 r. Więcej informacji na stronie: www.ptpop.pl.

 

 


 

Dziennik Zachodni - wypowiedź prezesów BIL i BOIPiP w Bielsku-Białej nt sytuacji pielęgniarek i lekarzy

 


 

Wyszukiwanie

OŚRODEK KSZTAŁCENIA BOIPIP

 

Oferta kursów

SYSTEM MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA

 

Więcej informacji..

Oferty pracy