„PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI” dla pielęgniarek

Program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r.

 

Cel kształcenia:

Pielęgniarka po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki obejmuje specjalistyczną opieką pacjentów w okresie okołooperacyjnym, na wszystkich etapach znieczulenia i w bezpośrednim okresie poznieczuleniowym oraz prowadzi specjalistyczną opiekę nad ciężko chorymi pacjentami w oddziale intensywnej terapii.

Czas trwania:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą, opiekunem stażu wynosi 979 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne - 330 godzin (system weekendowy od piątku do niedzieli),

 • zajęcia praktyczne - 649 godzin (zajęcia w tygodniu w godzinach do popołudniowych)..

Zajęcia teoretyczne: odbywać się będą na terenie Bielska-Białej.

Zajęcia stażowe: odbywać się będą na terenie Bielska-Białej/Śląska.

Dokumenty dotyczące zakwalifikowania na szkolenie specjalizacyjne:

 • wniosek o zakwalifikowanie na specjalizacje,

 • dokument potwierdzający staż zawodowy (co najmniej dwuletni staż),

 • kserokopia prawa wykonywania zawodu.

Dodatkowe wymagania:

 • ukończenie w trakcie trwania specjalizacji kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne,

(nie dotyczy osób, które legitymują się uzyskaniem tytułu specjalisty po 2001 r. lub legitymują się zaświadczeniem o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment).

 • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wykonywanie interpretacji zapisu elektrokardiograficznego”,

 • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”.

{text}

„PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE” dla pielęgniarek

Program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r.

 

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do samodzielnego wykonywania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pełnienia roli lidera i wdrażania do praktyki pielęgniarskiej zmian potwierdzonych dowodami naukowymi a także do oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego oraz uczestniczenia w projektowaniu i prowadzeniu kształcenia zawodowego oraz podyplomowego pielęgniarek i przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Czas trwania:

Kształcenia Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 840 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne - 490 godzin, (system weekendowy od piątku do niedzieli)

 • zajęcia praktyczne - 350 godzin. (zajęcia w tygodniu w godzinach do popołudniowych).

Zajęcia teoretyczne: odbywać się będą na terenie Bielska-Białej.

Zajęcia stażowe: odbywać się będą na terenie Bielska-Białej/Śląsk.

Dokumenty dotyczące zakwalifikowania na szkolenie specjalizacyjne:

 • wniosek o zakwalifikowanie na specjalizacje,

 • dokument potwierdzający staż zawodowy (co najmniej dwuletni staż),

 • kserokopia prawa wykonywania zawodu.

Dodatkowe wymagania:

 • ukończenie w trakcie trwania specjalizacji kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne,

(nie dotyczy osób, które legitymują się uzyskaniem tytułu specjalisty po 2001 r. lub legitymują się zaświadczeniem o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment).

 • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wykonywanie interpretacji zapisu elektrokardiograficznego”,

 • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”.

Planowany termin: wiosna 2016 r./jesień 2016 r.

{text}zkolenia zgodnie z regulaminami BOIPiP w Bielsku-Białej.

„PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZE” dla położnych

Program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r.

 

Cel kształcenia:

Przygotowanie położnej do sprawowania kompleksowej, ciągłej specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą i jej rodziną w różnych okresach życia.

Czas trwania:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 854 godziny dydaktyczne:

 • zajęcia teoretyczne – 522 godziny dydaktyczne,
 • zajęcia praktyczne – 332 godziny dydaktyczne.

Organizator kształcenia w porozumieniu z kierownikiem specjalizacji, ma prawo dokonać modyfikacji czasu trwania zajęć teoretycznych.

Zajęcia teoretyczne: odbywać się będą na terenie Bielska-Białej.

Zajęcia stażowe: odbywać się będą na terenie Bielska-Białej/Śląska.

Dokumenty dotyczące zakwalifikowania na szkolenie specjalizacyjne:

 • wniosek o zakwalifikowanie na specjalizacje,
 • dokument potwierdzający staż zawodowy (co najmniej dwuletni staż),
 • legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego do rozpoczęcia zajęć stażowych:
 • kserokopia prawa wykonywania zawodu.

Dodatkowe wymagania:

 • ukończenie w trakcie trwania specjalizacji kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne,

(nie dotyczy osób, które legitymują się uzyskaniem tytułu specjalisty po 2001 r. lub legitymują się zaświadczeniem o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment).

 • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wykonywanie interpretacji zapisu elektrokardiograficznego”do rozpoczęcia zajęć stażowych,
 • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”do rozpoczęcia zajęć stażowych.

{text}

„PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE” dla pielęgniarek

Program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r.

 

Cel kształcenia:

Celem kształcenia jest aktualizowanie wiedzy i umiejętności dotyczących pielęgniarstwa internistycznego. Uzyskanie tytułu specjalisty popartego uzyskaniem przez pielęgniarkę specjalistycznych kwalifikacji w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego oraz nabyciem umiejętności uprawniających do samodzielnego podejmowania świadczeń przewidzianych dla pielęgniarki po uzyskaniu tytułu specjalisty z pielęgniarstwa internistycznego.

Czas trwania:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 857 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne - 430 godzin, w tym 54 godziny zajęć warsztatowych/ćwiczeniowych; (system weekendowy od piątku do niedzieli),

 • zajęcia praktyczne - 427 godzin (zajęcia w tygodniu w godzinach do popołudniowych)..

Zajęcia teoretyczne: odbywać się będą na terenie Bielska-Białej.

Zajęcia stażowe: odbywać się będą na terenie Bielska-Białej/Śląska.

Dokumenty dotyczące zakwalifikowania na szkolenie specjalizacyjne:

 • wniosek o zakwalifikowanie na specjalizacje,

 • dokument potwierdzający staż zawodowy (co najmniej dwuletni staż),

 • kserokopia prawa wykonywania zawodu.

Dodatkowe wymagania:

 • ukończenie w trakcie trwania specjalizacji kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne,

(nie dotyczy osób, które legitymują się uzyskaniem tytułu specjalisty po 2001 r. lub legitymują się zaświadczeniem o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment).

 • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Wykonywanie interpretacji zapisu elektrokardiograficznego”,

 • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”.

{text}

„PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE” dla pielęgniarek i położnych

Program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r.

 

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki, położnej do podejmowania działań promujących zdrowie, profilaktycznych, opiekuńczych, diagnostycznych, terapeutycznych w zakresie kompleksowej, zindywidualizowanej opieki nad noworodkiem zdrowym, chorym i wymagającym intensywnego nadzoru oraz jego rodziną.

Czas trwania:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 840 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne - 475 godzin (system weekendowy od piątku do niedzieli),

 • zajęcia praktyczne - 365 godzin (zajęcia w tygodniu w godzinach do popołudniowych)..

Zajęcia teoretyczne: odbywać się będą na terenie Bielska-Białej.

Zajęcia stażowe: odbywać się będą na terenie Bielska-Białej/Śląska.

Dokumenty dotyczące zakwalifikowania na szkolenie specjalizacyjne:

 • wniosek o zakwalifikowanie na specjalizacje,

 • dokument potwierdzający staż zawodowy (co najmniej dwuletni staż),

 • kserokopia prawa wykonywania zawodu.

Dodatkowe wymagania:

 • ukończenie w trakcie trwania specjalizacji kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne,

(nie dotyczy osób, które legitymują się uzyskaniem tytułu specjalisty po 2001 r. lub legitymują się zaświadczeniem o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment).

{text}

„PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE” dla pielęgniarek

Program zatwierdzony przez Ministra Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2015 r.

 

Cel kształcenia:

Przygotowanie pielęgniarki do:

  • samodzielnego wykonywania określonych świadczeń specjalistycznych;

  • pełnienia roli lidera;

  • wdrażania zmian w praktyce pielęgniarskiej;

  • oceny rozwoju własnego i członków zespołu pielęgniarskiego;

  • uczestnictwa w projektowaniu i prowadzenia kształcenia zawodowego i podyplomowego pielęgniarek i innych przedstawicieli opieki zdrowotnej.

Czas trwania:

Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu szkolenia specjalizacyjnego w kontakcie z wykładowcą/opiekunem stażu wynosi 825 godzin dydaktycznych:

 • zajęcia teoretyczne - 400 godzin (system weekendowy od piątku do niedzieli),

 • zajęcia praktyczne - 425 godzin (zajęcia w tygodniu w godzinach do popołudniowych)..

Zajęcia teoretyczne: odbywać się będą na terenie Bielska-Białej.

Zajęcia stażowe: odbywać się będą na terenie Bielska-Białej/Śląska.

Dokumenty dotyczące zakwalifikowania na szkolenie specjalizacyjne:

 • wniosek o zakwalifikowanie na specjalizacje,

 • dokument potwierdzający staż zawodowy (co najmniej dwuletni staż),

 • kserokopia prawa wykonywania zawodu.

Dodatkowe wymagania:

 • ukończenie w trakcie trwania specjalizacji kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne,

(nie dotyczy osób, które legitymują się uzyskaniem tytułu specjalisty po 2001 r. lub legitymują się zaświadczeniem o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment).

 • posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa”.

{text}
Filtr szkoleń
Dla pielęgniarek
Dla położnych

Ośr. kształcenia

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok