43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Aktualności

Wysokość składki członkowskiej w 2023 roku - praktyki zawodowe

Bielsko-Biała, dnia 24 stycznia 2023 r.

 

 

Uprzejmie informujemy pielęgniarki i położne wykonujące zawód w ramach działalności gospodarczej

- indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej,

że składka członkowska na 2023 rok wynosi - 52,24 zł. 

/tj. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku ogłaszany

przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego/.

Przypomnienie dla praktyk zawodowych o obowiązku złożenia sprawozdań statystycznych

KOMUNIKAT

Centrum e-Zdrowia w Warszawie

 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. 2022 poz. 459 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2021r. w sprawie Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2022 (Dz. U. poz. 2303 z późn. zm.), wszystkie praktyki zawodowe mają obowiązek złożenia sprawozdań statystycznych będących we właściwości Ministra Zdrowia.

Dlatego też przypominamy o wywiązaniu się z obowiązku i zachęcamy do złożenia sprawozdań w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Wszystkie niezbędne informacje związane z dostępem do Systemu jak i samymi sprawozdaniami znajdują się na stronie https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/systemy-it/system-statystyki-w-ochronie-zdrowia, a dostęp do Systemu znajduje się na stronie: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html .

 

files/Pismo_do_praktyk_zawodowych_zacznik.pdf 

Komunikat w sprawie zmian w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie


Komunikat w sprawie zmian w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie


27 października 2022 r. zostało podpisane rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. poz. 2319). Przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Treść komunikatu do pobrania:

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie przygotowanej przez NIPiP

Szanowne Koleżanki! Szanowni Koledzy! 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zaprasza do wzięcia udziału w ankiecie, której celem jest zbadanie i analiza sytuacji w zawodach pielęgniarki i położnej. Jest to zarazem pierwszy projekt badawczy, który skierowany jest do członków naszego samorządu.   

Ankieta pt. "Stan pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce" jest próbą odpowiedzi na wiele pytań.

Chcemy poznać Wasze motywacje do podjęcia zawodu w przeszłości, a także te, które sprawiają, że wykonujecie go obecnie. Zapytamy o Waszą sytuację zawodową: o wynagrodzenia, miejsca pracy, satysfakcję z wykonywanej pracy, a także o czas, jaki na nią poświęcacie. 

Stawiamy na transparentność i otwartą dyskusję, dlatego będą także pytania o ocenę działań Samorządu i oczekiwania wobec Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Będzie także możliwość wypowiedzi na temat nowych uprawnień i kompetencji, jakie pojawiły się w ostatnim czasie. Wszystkie te kwestie są niezwykle ważne dla rozwoju i przyszłości naszych zawodów, dlatego prosimy o jej wypełnienie. 

Pamiętajcie - każda ankieta ma znaczenie, bo przynosi rzetelne informacje o aktualnym stanie środowiska pielęgniarskiego i położniczego. Jest jeszcze jeden powód, dla którego warto wziąć udział w badaniu. Jego wyniki posłużą nam do rozmów z osobami i instytucjami decydującymi o ochronie zdrowia w Polsce, a więc także o sytuacji naszych zawodów. Będą dla nas istotnym argumentem w prowadzeniu negocjacji o lepszą przyszłość pielęgniarek i położnych.   

Ankieta jest anonimowa - jej wypełnienie zajmie Wam nie więcej niż kilkanaście minut. Na wypełnione ankiety czekamy do 27 stycznia 2023 roku

Raport z ankiety zostanie opublikowany na stronie NIPiP.

 

https://nipip.pl/wazne-ogolnopolskie-badanie-ankietowe-dla-pielegniarek-i-poloznych/

 

Weź udział w zbiórce na protezę i rehabilitację dla Barbary Plata

 

„Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas”

                                                                                                                                                                                                                           Flora Edwards

 

Drogie Koleżanki/Koledzy,

Zwracamy się do Was z prośbą o wsparcie dla naszej Koleżanki Barbary Plata, pielęgniarki z wieloletnim stażem w zawodzie zatrudnionej w Oddziale Paliatywnym Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpital Miejski w Bielsku-Białej, wspaniałej żony, mamy, kobiety z sercem na dłoni oddanej bezgranicznie swojej rodzinie i pacjentom. Jak pewnie część z Was wie Barbara w sierpniu ubiegłego roku w nieszczęśliwym wypadku starciła prawą rękę. Dziś potrzebuje naszej pomocy, ma ogromną wiarę i chęć powrotu do pełnej sprawności do której niezbędna jest kosztowna proteza i rehabilitacja. Pomóżmy w realizacji tego celu.

Link do zbiórki: https://www.mammoc.pl/barbara-plata

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

Tel: +48 33 822 81 11 

FAX: +48 33 822 81 13

email: boipip@boipip.org.pl

 

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok