Zaproszenie na szkolenie w B-B "Akademia położnej 2019"

 

 

Firma Prenatalis

ma zaszczyt zaprosić do udziału w bezpłatnym szkoleniu,

które odbędzie się w Bielsku-Białej  

25 października 2019 (piątek)

Hotel Qubus ul. Mostowa 2,

w godzinach od 10.00 do 15.00.

 

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania interesujących wykładów i zapoznania się z najnowszym standardem organizacyjnym opieki okołoporodowej – nowe obowiązki, nowe zalecenia, różnice oraz  jednolita edukacja przedporodowa.

Podczas szkolenia odbędą się również warsztaty na temat atopowego zapalenia skóry

 

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym programie:

 

Zapraszamy do rejestracji przez stronę www.akademiapoloznej.pl

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

W przypadku dodatkowych pytań, zapraszam do kontaktu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaproszenie na Konferencję w Szczyrku

 

 

Serdecznie zapraszamy na

 

III OGÓLNOPOLSKIE FORUM PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ,

które odbędzie się w dniach 11-12 października 2019 r. w Hotelu Skalite - Szczyrk

 

 Organizatorzy:

Przewodnicząca Okręgowej Rady BOIPiP Małgorzata Szwed

Przewodnicząca Zespołu ds. Pielęgniarstwa Pediatrycznego Agnieszka Pawełko

Dyrektor Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej Ryszard Odrzywołek

oraz MEDICAL EXPERTS.

 

 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA STRONIE:

forumpielegniarkipediatrycznej.pl

 


 

Praca Biur BOIPiP w miesiącu sierpniu

 

 

 

UPRZEJMIE  INFORMUJEMY, 

ŻE BIURA BESKIDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY

PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH W BIELSKU-BIAŁEJ

W OKRESIE WAKACYJNYM,

 

TJ. OD DNIA 1 SIERPNIA 2019 r.

DO 30 SIERPNIA 2019 r.

 

BĘDĄ CZYNNE CODZIENNIE

W GODZINACH OD 7:00 DO 15:00.

 

 


 

Wniosek dla świadczeniobiorców ws sposobu podziału wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych od lipca 2019r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniodawca posiadający umowę z NFZ sporządza informację o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 (ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarek i położnych) na dzień 1 lipca 2019 r. i przekazuje do NFZ do 15 lipca 2019 r. Dyrektor oddziału NFZ jest obowiązany na podstawie przekazanych informacji w terminie 14 dni od ich otrzymania do przedstawienia świadczeniodawcy aneksu do umowy o świadczeniach zdrowotnych. Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych wydają opinie w sprawie sposobu podziału środków w terminie 21 dni od dnia przekazanej propozycji. W przypadku braku pozytywnej opinii Okręgowej Izba Pielęgniarek i Położnych – pracodawca niezwłocznie dokonuje podziału środków w równej miesięcznej wysokości.

BOIPiP prosi o przesyłanie wypełnionych wniosków mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub składanie osobiście w Sekretariacie Izby.
 
Do pobrania w wersji PDF oraz formacie MS Word:
 
 
 
 
 

Przypominamy o aktualizacji danych w Rejestrze BOIPiP

 

Informacja o obowiązku aktualizacji danych

 


Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Pielęgniarek i Położnych oraz Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż zgodnie z:

 • art. 19 ust 2 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U.2019.576 t.j.) pielęgniarka i położna wykonujące zawód w formie:

  ·            umowy o pracę;

  ·            w ramach stosunku służbowego;

  ·            na podstawie umowy cywilnoprawnej;

  jest obowiązana w terminie 14 od dnia nawiązania stosunku służbowego, zawarcia umowy lub rozwiązaniu czy wygaśnięciu umowy poinformować o tym fakcie okręgową radę pielęgniarek i położnych właściwą ze względu na miejsce wykonywania zawodu.

 • art. 46 w/w ustawy pielęgniarka i położna wpisana do rejestru jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia właściwej okręgowej rady pielęgniarek i położnych o wszelkichzmianach danych, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.
 • art. 107 ustawy o działalności leczniczej pielęgniarki i położne wykonujące działalność lecznicza w formie indywidualnej lub grupowej praktyki pielęgniarek i położnych zobowiązana jest do zgłaszania wszelkich zmian objętych rejestrem  w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

 

W CELU AKTUALIZACJI DANYCH NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ:

 1. w przypadku zmiany nazwiska - oryginał prawa wykonywania zawodu oraz oryginał i kserokopię aktu małżeństwa potwierdzającego zmianę nazwiska,
 2. w przypadku uzyskania tytułu specjalisty - oryginał prawa wykonywania zawodu oraz oryginał i kserokopię dyplomu nadającego tytuł specjalisty w określonej dziedzinie specjalizacji,
 3. w przypadku ukończenia szkoły wyższej (studia pomostowe) - odpis dyplomu szkoły wyższej - część „A” i „B” (suplement),
 4. w przypadku uzyskania kwalifikacji (kursy) - oryginał i kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje,
 5. w przypadku zmiany zatrudnienia - pisemna informacja zawierająca nazwę i adres pracodawcy, stanowisko oraz okres zatrudnienia

 

Aktualizacji danych można dokonać poprzez wypełnienie Arkusza aktualizacyjnego danych osobowych i przesłaniu go na adres Beskidzkiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych; 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28 lub przesłania go poprzez Pełnomocnego Przedstawiciela Okręgowej Rady BOIPiP danego zakładu lub rejonu wyborczego.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Rejestru pod numerem telefonu 33 811 89 58.


 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok