43-300 Bielsko-BIała

ul. Warszawska 28 II p.

Tel: 33 822 81 11 

FAX: 33 822 81 13 

email:  boipip@boipip.org.pl

Jak dojechać?
Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Tel: 33 822 81 11 - FAX: 33 822 81 13

Raport z badania „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią”

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią”.
Celem badań, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, przeprowadzonych na grupie ponad 3 tysięcy kobiet była próba poznania postaw i wiedzy młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu naturalnego karmienia piersią.
Wyniki badań potwierdzają dużą rolę wsparcia karmienia naturalnego, zarówno poprzez propagowania karmienia piersią już w okresie ciąży, jak i wsparcia informacyjnego, emocjonalnego oraz praktycznego matek karmiących. Jak podkreślają eksperci WHO, promowanie naturalnego karmienia oraz ochrona i wspieranie matek karmiących piersią stanowi jedną z najbardziej efektywnych strategii poprawiających stan zdrowia ludności. Wiąże się z większą odpornością dzieci na choroby, korzystnie wpływa na ich rozwój, tworzy silną więź pomiędzy matką a dzieckiem i pozytywnie wpływa na zdrowie kobiety.
Wyrażamy nadzieję, że lektura Raportu „Opinie młodych matek na temat laktacji i roli położnej w promowaniu karmienia piersią” pozwoli Państwu na lepsze poznanie postaw i wiedzy młodych matek na temat laktacji oraz roli położnej
w promocji naturalnego karmienia.

Z poważaniem

dr hab. n. o. zdr. Beata Pięta

Preses PTPoł

Zofia Małas

Prezes NRPiP

 


 

 

  1. Ponad dwie piąte badanych młodych matek karmiło swoje nowo narodzone dziecko tylko piersią, a karmienie naturalne co najmniej przez okres 6 miesięcy preferowała co czwarta badana.
  2. Ponad jedna trzecia respondentek uważała, że najczęstszą przyczyną zbyt wczesnego, jeszcze przed ukończeniem 6. miesiąca życia dziecka, rezygnowania kobiet z karmienia piersią, jest brak wystarczającej ilości pokarmu.
  3. W wydłużeniu czasu karmienia piersią mógłby pomóc kobietom przede wszystkim właściwy instruktaż technik karmienia piersią oraz stosowanie preparatów wspomagających laktację.
  4. Najczęstszą przyczyną problemów laktacyjnych związanych z osobą matki w opinii badanych młodych matek była nieprawidłowa technika karmienia piersią (33,17%).
  5. Badane młode matki najczęściej były odwiedzane przez położną rodzinną cztery razy (38,47%) w okresie dwóch miesięcy po porodzie. W przypadku co czwartej badanej (25,55%) położna zrealizowała 2-3 wizyty patronażowe, a prawie co do dziesiątą respondentkę (11,67%) położna odwiedziła tylko jeden raz po porodzie.
  6. Badane matki w zdecydowanej większości (76,22%), pozytywnie oceniały informacje uzyskane od położnych rodzinnych na temat karmienia dziecka piersią, najczęściej stwierdzając, że było one wyczerpujące i bardzo przydatne. Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu z badania!
  7. Sposobem na zwiększenie laktacji najczęściej wskazywane było częste przystawianie dziecka do piersi oraz stosowanie środków wspomagających laktację.
  8. Prawie co trzecia respondentka (31,42%) stosując Prolaktan zaobserwowała u siebie wzrost laktacji i porównywalna grupa kobiet zauważyła dodatkowo uspokojenie (32,95%), czy też lepszy sen (30,89%). Prawie wszystkie badane młode matki  (95,51%) poleciłyby Prolaktan innym kobietom karmiącym piersią.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem

 

Dane kontaktowe

Beskidzka Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych

43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28

Tel: +48 33 822 81 11 

FAX: +48 33 822 81 13

email: boipip@boipip.org.pl

 

All in One Accessibility

Designed by Caleidoscope Software Services

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok